Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

NB! 

Det Kgl. bibliotek, Aarhus (tidligere Statsbiblioteket) og det Kgl. Bibliotek, Kbh. - Den Nationale Open Access Platform, sammenlægger deres OJS servere, derfor vil der ske flytning af tidsskriftssider. Dette kan medføre ændringer og gener, især i perioden fra 16 juni til 3 juli.

Vi fraråder alle, direkte at uploade manuskripter og bedømmelser på serveren i den periode, send venligst materialet i stedet for direkte til tidsskriftets redaktører.

 

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Kvangård til Humlekule
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Periskop
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Retskraft - Copenhagen Journal of Legal Studies
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Sidehovede logo

Aktualitet - Litteratur, kultur og medier

Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier er et tidsskrift, som hører hjemme ved Syddansk Universitet, Odense. Tidsskriftet begyndte under navnet Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier (ISSN 1903-5705) men ændrede navn, ISSN og format i 2016.

Aktualitet udgiver artikler inden for områderne litteratur, kultur og medier. Alle artikler gennemgår en double-blind peer reviewproces samt en redaktionel proces for at sikre kvalitet og relevans. Desuden udgiver Aktualitet relevante bog- og medieanmeldelser. Der findes separate retningslinjer for anmeldelser.

Historisk set har tidsskriftet primært udgivet forskning fra instituttet, men tidsskriftet er åbent for bidrag fra alle akademikere, nationale såvel som internationale. Tidsskriftet accepterer artikler på de nordiske sprog og på engelsk. Artikler på andre europæiske sprog kan også antages, forudsat at de relevante fagfællebedømmere kan findes.

Artikler udgives så snart den redaktionelle proces er færdig. Der er ingen fastsatte datoer for udgivelser: Forfattere er velkomne til at indsende manuskripter løbende.

Sidehovede logo

Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig

Fokus for tidsskriftet er arkæologi i Nord- og Sydslesvig. Artiklerne handler om aktuelle udgravninger og forskningsprojekter, og betragtes som et medie for danske og tyske institutioners samarbejde på tværs af grænsen. Der præsenteres både kulturhistoriske, naturvidenskabelige og historiske aspekter fra landsdelen.

Artiklerne udspringer af et symposie, der afholdes hvert andet år, og det særlige er, at bidragene holdes på dansk eller tysk. Artiklerne publiceres også på dansk eller tysk.

Næste symposie finder sted den 2.-3. marts 2018 på Jaruplund Højskole, Flensborg.

 

Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol

Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol er et digitalt tidsskrift, hvor ansatte kan udgive f.eks. rapporter og evalueringer fra projekter, undervisningsmateriale, abstracts, arbejdspapirer og udviklingsprojekter, som ikke er udgivet andre steder.

Publiceringsplatformen er offentlig tilgængelig og Open Access. 

Udgivelserne er inden for alle de fagområder, som Metropol underviser og forsker i, og udgivelserne udkommer løbende. Manuskripter indsendes til redaktøren på biblioteket. Retningslinjer for forfattere kan læses her.

Sidehovede logo

Bibliotekshistorie

Videnskabeligt uregelmæssigt udkommende årbogslignende tidsskrift udg. af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab siden 1985. Bind 10 udkom i 2012. Alle bind er retrodigitaliseret.

Bibliotekshistorie har til formål at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særlig henblik på danske forhold. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes af og til interviews med centrale bibliotekspersoner samt foreningsmeddelelser.


Sidehovede logo

Bogvennen

Forenings- og fagtidsskrift for bog- og bibliotekvæsen, udgivet siden 1890 af Forening for Boghaandværk (stiftet 1888), først som Aarskrift. Forening for Boghaandværk, derefter som Bogvennen, med uregelmæssig udgivelsesfrekvens indtil 1925 (intet udk. 1892, 1911-1912, 1914-1917, 1919-1920, 1922-1924), derefter årligt eller toårligt (udk. dog ikke 1932-1933, 1941, 1995-1996). Med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie 1926-31, med undertitlen Meddelelser fra Forening for Boghaandværk 1934-45, fra 1946 igen med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie.

Afhandlinger, artikler og anmeldelser inden for bogvæsen, bibliotekshistorie, håndskriftsstudier, litteratur- og tilgrænsende kulturhistorie. Tidsskriftet/årbogen er retrodigitaliseret 1890-2008. Alfabetisk forfatterregister samt årgangsregister 1890-2008 online ved Lisbet Crone Jensen.


Carl Nielsen Studies

Internationalt, videnskabeligt, engelsksproget periodicum af årbogskarakter, men udkommende uregelmæssigt, udg. af Det Kongelige Bibliotek siden 2003, med Niels Krabbe, leder af Carl Nielsen Udgaven og senere Dansk Center for Musikudgivelse som hovedredaktør. Skiftende medredaktører.

Ledere (editorials), afhandlinger, rapporter (bl.a. om løbende udgivelser) og anmeldelser. Carl Nielsen Bibliography 1985-1995 i vol. I; 1996-2003 i II; 2004-2007 i III; 2008 i IV; 2009-2011 i V.

5 bind udk.: Volume I, 2003; II, 2005; III, 2008; IV, 2009; V, 2012; VI udk. i 2015. Særbind: Nordic Music Editions. Symposium 1-2 September 2005. Proceedings ed. by Niels Krabbe. 2006.

Culture & History KU: student research papers

Culture and History er et online tidsskrift, der publicerer artikler forfattet af studerende ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Tidsskriftet udkommer både som temanumre og blandede numre og redigeres af en fast redaktion, evt. i samarbejde med gæsteredaktører, som i fællesskab tager stilling til indkomne forslag og sørger for evt. fagfællebedømmelse.

Sidehovede logo

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke


I perioden 16. juni til 3. juli 2017 sammenlægges Det Kgl. Biblioteks to tidskriftsservere. På grund af sammenlægningen vil du desværre kunne opleve loginproblemer, første gang du prøver at logge ind som bruger. Hvis dette sker, skal du klikke på linket ’Har du glemt din adgangskode?’ Herefter vil du blive ledt videre til en side, hvor du skal indskrive din e-mailadresse for efterfølgende at vælge ny adgangskode. Vi beklager ulejligheden.

 

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.

Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle artikler. Alle forskningsartikler bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.

Sidehovede logo

Dansk Varemærketidende

DVT udkom første gang i 1880 med 13 numre årligt og fra 1918 udkom DVT ugentligt. Udgiver er Varemærkestyrelsen under Erhvervsministeriet og denne institutions forgængere.

Dansk Varemærketidende (DVT) er en offentlig publikation, som registrerer varemærker og patenter. DVT indeholder oplysninger om såvel ansøgninger som registreringer, dvs. også oplysninger om fornyelser, slettelser og tilførsler.

Varianttitler:
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker
Registrerings-Tidende for VaremærkerIndholdet i Dansk Varemærketidende kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave (med hele årgange) og titel (enkelte numre) (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FP PU) publicerer peer reviewede artikler, der omhandler pædagogik og pædagogiske spørgsmål i mange variationer. Dermed sigter tidsskriftet  efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger.

Sidehovede logo

Forum for Idræt

Tidsskriftet Forum for Idræt er en online publikation, der udgiver forskning, formidling og debat om idræt inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområde. I menubjælken ovenfor finder du adgangen til aktuelle artikler og artikelarkivet.

Forum for Idræt er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift. Artikler, der godkendes til publicering i tidsskriftets videnskabelige kategori optjener dermed BFI-point. Tidskriftet kan også følges på Twitter: @forumforidraet.

Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab

"Folk og kultur : årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab” blev udgivet 1972-2008 med Foreningen Danmarks Folkeminder som udgiver. Efter ophørt som selvstændigt tidsskrift  blev årbogen videreført sammen med ” Fortid og Nutid” som ”Kulturstudier
”Folk og kultur” var en fortsættelse af ”Folkeminder”.
Foreningen Danmarks Folkeminder er også udgiver af den digitaliserede udgave af ”Folk og kultur”
Artiklerne i "Folk og Kultur" kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.Sidehovede logo

Fortid og Nutid

Kvartalsvist udgivet tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. ”Fortid og Nutid” er udkommet siden 1914 med Dansk Historisk Fællesråd som udgiver. Det ophørte i 2010 som selvstændigt tidsskrift og videreføres sammen med ”Folk og Kultur” som ”Kulturstudier”. Årgang 1966-2009 er retrodigitaliseret.

Artiklerne i Fortid og Nutid kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Fra Krig og Fred

Fra Kvangård til Humlekule

Selskabets årsskrift har det lidt gådefulde navn ”Fra Kvangård til Humlekule”, hvilket refererer til et par af havebrugets ældste historiske elementer.

Sidehovede logo

Fra Ribe Amt

Fra Ribe Amt er udgivet siden 1903 med Historisk Samfund for Ribe Amt (http://www.histsamfund.dk/) som udgiver.
Historisk Samfund for Ribe Amt er også udgiver af den digitaliserede udgave af Fra Ribe Amt 1903-2014.
Ansvarshavende for Fra Ribe Amt: Mariann Ploug E-mail: mariannploug@bbsyd.dk

Artiklerne i Fra Ribe Amt kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
Hosted af Det Kgl. Bibliotek / Hosted by the Royal Danish Library.

 

 

 

Sidehovede logo

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger er et bredt humanistisk tidsskrift med relation til institutionens opgaver og samlinger, dvs. især inden for bog-, biblioteks-, lærdoms- og anden kulturhistorie siden middelalderen. Tidsskriftet er i ”Kategori 1” i den internationale tidsskrifts-ranking.

Som videnskabelig årbog fra et nationalbibliotek er det det eneste af sin art i verden. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes forskningsoversigter, i de senere år enkelte nekrologer og anmeldelser, og det er ofte rigt illustreret. Redaktør: John T. Lauridsen, <jtl@kb.dk>.

Fund og Forskning er blevet udgivet af Det Kongelige Bibliotek siden 1954. Bind 1-44 (1954-2005) er retrodigitaliseret, og fra bd. 45, 2006 bliver det digitalt fødte materiale direkte publiceret (med en ’moving wall’ på tre år; de seneste tre bind findes derfor kun i fysisk form). Abonnement kan tegnes på den trykte udgave ved henvendelse til Jan Lørup, <jl@kb.dk>.

Sidehovede logo

Geografisk Tidsskrift

Et internationalt tværvidenskabeligt tidsskrift, der publicerer peer-reviewed  forskningsartikler artikler inden for det geografiske område. Fagets hovedfagtidsskrift siden 1877.

Tidsskriftet udgives af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Tidsskriftet er tilgængligt på tidsskrift.dk fra 1877 til 2001.

Artiklerne i Geografisk Tidsskrift kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Geografisk Tidsskrift siden 2002, se på Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs hjemmeside http://rdgs.dk/publikationer/

Sidehovede logo

Historie

Videnskabeligt fagtidsskrift, der ved sit ophør udkom halvårligt, udg. oprindeligt af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab senere blot Jysk Selskab for Historie, fra 1866-2009, hvor det ved overgang til digital publicering blev sammenlagt med to andre historiske tidsskrifter til Temp. Tidsskrift for historie. Udg. af Nyt Selskab for Historie (se dette).

Tidsskriftet begyndte som regionalhistorisk tidsskrift under titlen Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, fra 1932 til 1965 Jyske Samlinger, fra 1966 til 1999 Historie. Jyske Samlinger, derefter Historie indtil 2009. Efter anden verdenskrig udviklede det sig til det andet danske historiske hovedfagtidsskrift, formaliseret fra 1966, med hovedvægten på nyere historie. Anmeldelser, enkelte forskningsoversigter og faglige diskussionsindlæg.

Udkom i rækker og inden for disse i fortløbende nummererede bind.

Registre: Ny række bind 1-10, 1950-74. 1979; bind 11-15, 1975-85. 1987.

Artiklerne i Historie kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Historisk Tidsskrift

Videnskabeligt fagtidsskrift, der udkommer halvårligt, udg. af Den Danske Historiske Forening siden 1839. Bind 1-108, 1839-2008, er retrodigitaliseret. Moving wall 5 år bagud. Kategori 2-tidsskrift i den internationale tidsskriftsranking.

Historisk Tidsskrift er Danmarks ældste, endnu løbende fagtidsskrift, fagets hovedfagtidsskrift og bringer ud over videnskabelige afhandlinger inden for alle perioder, sider og emner af historien også forskningsoversigter, faglige diskussionsindlæg, nekrologer, anmeldelser og foreningsmeddelelser samt i de senere år en årlig bibliografi over universitetsspecialer. Er ikke afgrænset til dansk historie.

Særskilt Register 1839-1939. 1939. Titelvarianter i det 19. århundrede.

Artiklerne i Historisk Tidsskrift kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Historisk Årbog for Roskilde Amt

Historisk Årbog for Roskilde Amt udgives af Historisk Samfund for Roskilde Amt, som dækker et område, der i dag strækker sig fra Roskilde Kommune i nord til Køge og Stevns Kommuner i syd, Greve Kommune i øst til Lejre Kommune i Vest.

Årbogen udgives som regel som en antologi med artikler om lokalhistoriskle emner inden for det geografiske område, men årbogen kan også være udgivet om et tema eller i form af en monografi.

Historisk Årbog er blevet udgivet siden 1910 og er dermed en af Danmarks ældste historiske årbøger, der fortsat udgives.

Jernbanehistorie

Jernbanehistorie - Jernbanernes teknologi- og kulturhistorie er et tidsskrift, som hører hjemme ved Danmarks Jernbanemuseum. Tidsskriftet er museets årskrift, og blev tidligere udgivet under navnet Tog i tiden. Tidskriftet ændrede navn og format i 2013.

Jernbanehistorie bringer artikler indenfor områderne teknologi- kultur- og kunsthistorie, og  har som mål at vise bredden i jernbanehistorien og at bringe ny, spændende viden og forskning videre på en tilgængelig og interessant måde til en større gruppe læsere.

I hvert nummer bringes 3-4 artikler, der gennemgår en blind fagfællebedømmelse samt en redaktionel proces for at sikre kvalitet og relevans. Desuden bringes enkelte ikke-fagfællebedømte artikler samt relevante boganmeldelser. Der findes separate retningslinjer for anmeldelser.

Jernbanehistorie er åbent for bidrag fra alle akademikere, nationale såvel som internationale. Udenlandske bidrag oversættes til dansk, men alle fagfællebedømte artikler har et fyldigt engelsk reumé. 

Tidskriftet udgives årligt som Danmarks Jernbanemuseums årsskrift, og udgives digitalt med et års forsinkelse. 

Sidehovede logo

Kierkegaardiana

Tidsskriftet Kierkegaardiana vil blive udgivet som et online, open-access tidsskrift og vil udkomme to gange årligt (oktober og april). Tidsskriftet har til formål at udgive videnskabelige artikler om Kierkegaards værk og tænkning på dansk, norsk og svensk.

 

Sidehovede logo

Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Under sektionen 'Nyeste' kan du få adgang til indledningen samt anmeldelserne bragt i det aller nyeste nummer af Kvinder, Køn & Forskning. Et år efter sin fysiske udgivelse bliver nummeret så gjort tilgængelig i sin fulde form her på siden. Under sektionen 'Arkiv' kan du læse og downloade ældre numre af Kvinder, Køn & Forskning.

Sidehovede logo

Københavns Universitets Årbog

Københavns Universitets Årbøger går tilbage til 1793, hvor en række publikationer med mere eller mindre officiel status begyndte at udkomme med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.

Siden 1993 er årbogen udkommet elektronisk, og de seneste årgange frem til 2006, hvor udgivelsen af en samlet årbog ophørte, kan findes på Universitets side, ligesom en fyldigere beskrivelse af årbogens historie kan findes i
Universitets online-leksikon.


1 - 25 af 51 elementer