Om tidsskriftet

Tidsskriftet Vejhistorie er Danmarks specialtidsskrift for alt, hvad der rører sig omkring veje og vejtransport. Tidsskriftet bringer artikler om den historiske udvikling af trafikken og andet, som sker på veje, broer og tunneller.

De fleste artikler er fra den danske historie, men der bringes også lejlighedsvis artikler om transport i udlandet - f.eks. fra det gamle romerrige, Afrika, Norge og tyske motorveje under krigen.

Tidsskriftet udkommer to gange om året. Det sendes til medlemmer af Vejhistorisk Selskab. Abonnement kan tegnes via www.vejhistorie.dk.

Efter et år er tidsskriftet Open Access via Tidsskrift.dk og selskabets hjemmeside.

Nyeste nummer

Årg. 2022 Nr. 38
Se alle numre