Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FP PU) publicerer peer reviewede artikler, der omhandler pædagogik og pædagogiske spørgsmål i mange variationer. Dermed sigter tidsskriftet  efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger.


                                      

Meddelelser

 

Open Call - Pædagogik og handicap

 

Forskning i pædagogers profession og uddannelse ønsker med temanummeret ”Pædagogik og mennesker med handicap” at formidle forskning, der kan bidrage til synliggørelse og diskussion af det pædagogiske arbejde med mennesker med handicap og funktionsnedsættelser der har varigt behov for socialpædagogisk støtte. Spørgsmålet om pædagogik og mennesker med handicap hænger sammen med noget så fundamentalt som vores opfattelse af menneskelig værdighed og vort menneskesyn. FN’s Handicapkonvention er ratificeret i Danmark, og derfor er det relevant – også forskningsmæssigt - at diskutere hvordan dansk pædagogik udfoldes på handicapområdet i relation til rettigheds- og inklusionsperspektivet.

Vi modtager empirisk funderede artikler, herunder artikler hvor førstepersonsperspektiver er i fokus, samt  artikler der rejser grundlagsdiskussioner om eksempelvis pædagogik, livskvalitet, handicap, rettigheder, menneskesyn, værdighed, inklusion og inddragelse. Endelig modtager vi løbende bidrag udenfor tema, samt boganmeldelser. Artiklerne skal have et omfang på max. 30.000 anslag alt inklusive, med mindre andet er aftalt med redaktionen.

Ønsker man at bidrage, kan man maile en synopsis på 1/2-1 side, der beskriver indholdet af en mulig artikel til fppu@via.dk senest d. 20. august 2017. Svar fra temaredaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er d. 15.11. 2017, hvorefter udvalget af artikler sendes i peer review.

 

 
Sendt: 2017-06-08
 

Driftsforstyrrelser i forbindelse med omlægning af server

 
PGA fusionen mellem Statsbiblioteket og det Kongelige BIbliotek vil forskellige tidsskriftssider blive lagt sammen. Det kan medføre ændringer og gener, især i perioden fra 16 juni til 3 juli. Vi fraråder alle direkte at uploade manuskripter og reviews på serveren i den periode, send materiale i stedet for til fppu@via.dk  
Sendt: 2017-05-29
 

FPPU optaget på autoritetslisten

 
d. 9 maj 2017 har vi fået at vide at tidsskriftet nu -og med tilbagevirkende kraft- er optaget på den bilbliometriske forskningsindikators autoritetsliste. Vi vurderes her som et niveau 1 tidsskrift.  
Sendt: 2017-05-09
 
Flere meddelelser...

Årg. 1, Nr. 1 (2017): At få øje på det pædagogiske


Forside
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK