Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FP PU) publicerer peer reviewede artikler, der omhandler pædagogik og pædagogiske spørgsmål i mange variationer. Dermed sigter tidsskriftet  efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger.


                                      

Meddelelser

 

call for papers: pædagogik og familie

 

Med temanummeret Pædagogik og familie ønsker tidsskriftet at sætte fokus på familien som samfundsmæssig kategori og institution. Familien og forskellige familieformer har historisk haft stor betydning for det pædagogiske arbejde. Familien spiller sammen med og skaber betingelser for det pædagogiske arbejde, men den er også genstand for pædagogiske tiltag. I pædagogiske praksisser og aktørers hverdagsliv har det betydning, hvilke værdiladede kategorier, som familien tillægges, og de forhandlinger, som det omfatter. Til familier knytter sig forskellige grundspørgsmål og dilemmaer i pædagogiske institutioner og praksis: Fx for hvad der fremstår som offentlig sfære og privatsfære, eller hvad der bliver set som hhv. pædagogers og forældres opgaver i forhold til eksempelvis børn og unge.

Redaktionen efterspørger artikler, som udforsker familien som en åben kategori. Vi modtager pædagogiske og tværdisciplinært funderede artikler med empirisk tyngde, og artikler, der historisk og aktuelt set rejser grundlagsdiskussioner om familien som samfundsmæssig kategori og institution samt betydningen heraf for pædagogiske institutioner og praksisser. Endelig modtager vi bidrag udenfor tema samt boganmeldelser. Artiklerne skal have et omfang på max 30.000 anslag alt inklusiv, med mindre andet er aftalt med redaktionen.

Temanummeret udkommer november 2018. Ønsker man at bidrage, kan man maile en synopsis på 1 – 2 sider, der beskriver indholdet af en mulig artikel til fppu@via.dk senest d. 20 februar 2018 . Svar fra redaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er d. 1-5-2018, hvorefter udvalgte artikler sendes i peer review. 

 
Sendt: 2017-11-07
 

FPPU optaget på autoritetslisten

 
d. 9 maj 2017 har vi fået at vide at tidsskriftet nu -og med tilbagevirkende kraft- er optaget på den bilbliometriske forskningsindikators autoritetsliste. Vi vurderes her som et niveau 1 tidsskrift.  
Sendt: 2017-05-09
 
Flere meddelelser...

Årg. 1, Nr. 2 (2017): Pædagogik, magt og myndiggørelse


Forside
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK