Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

 

Manuskripter sendes altid til FPPU@VIA.DK

Manus bør indeholde et kort resumé (200 ord) på såvel originalsproget som på engelsk. Det engelske resumé begynder med artiklens titel.  Resumé sammenfatter artiklens indhold og formål, ligesom forfatterne bedes angive max. 6 nøgleord på originalsproget og på engelsk. Såfremt originalsproget er engelsk, skal der vedlægges et dansk resumé samt danske nøgleord med mindre andet er aftalt med redaktionen.

 

Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Undgå orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. Manuskriptet må indeholde maks. tre overskriftsniveauer.

 

Brug venligst fodnoter og bemærk: Alle fremmedsproglige citater skal oversættes; angiv gerne original citat i fodnote.

 

Referencer angives i APA 6 format (American Psychological Association 6th edition)

 

Omfang:  max. 30.000 anslag  inkl. alt (noter, mellemrum, litteratur etc.)med mindre andet aftales med redaktionen. 

 

Sprog: Dansk, norsk, svensk, engelsk

Forfatterensørger selv for korrekturlæsning -inklusiv korrekturlæsning på litteraturlisten, så den lever op til APA 6 standarden.

 

 

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.