Tema for FPPU 3:2 er Pædagogik og æstetik.

Open call:

 

Æstetikken er og har historisk været en væsentlig dimension i pædagogik og pædagogers faglighed – samtidig med at æstetikken har sit helt eget genstandsfelt. Man kan eksempelvis referere til æstetik som: Det mennesker erkender gennem sanser, følelser og oplevelser; som kunstnerisk og kulturel virksomhed; som pædagogisk aktivitet; i relation til didaktik og til fornyelse af pædagogisk praksis; og som grundlag for at understøtte trivsel, læring og udvikling for målgrupperne i det pædagogiske arbejdsfelt. Der synes at ligge en normativitet i begrebet, der henviser til det oprindelige, autentiske, smukke, sanselige, sublime og værdifulde i menneskelig aktivitet.  

 

At begrebet bliver anvendt ud fra en mangfoldig betydning har måske bidraget til en diffus forståelse af æstetik og også af relationerne mellem æstetik og pædagogik: Hvad betyder æstetik egentlig? Har det en kvalitet i sig selv? Eller henter det først sin relevans i pædagogisk sammenhæng, når det kobles til noget -  fx til børns leg, til en didaktisk tænkning, til pædagogiske færdigheder og er indskrevet i en kulturel og samfundsmæssig kontekstuel forståelse? 

 

Vi ønsker med dette temanummer at udforske æstetik som begreb og fænomen i relation til pædagogik og til pædagogers uddannelse og praksis. Redaktionen efterspørger artikler, som giver indsigt i de åbne spørgsmål om, hvordan vi kan komme nærmere en forståelse af, hvad æstetikbegrebet i relation til pædagogik som fag, som videnskab og som praktisk pædagogisk fænomen. Vi er interesseret i den nyeste viden om æstetik og i forskning som relaterer sig til konkrete erfaringer med at arbejde æstetisk på pædagoguddannelsen og i det pædagogiske arbejdsfelt. Endelig søger vi artikler som handler om æstetik som begreb. Artikler kan behandle temaet historisk, aktuelt eller principielt, og med afsæt i sociologiske, antropologiske, psykologiske, pædagogiske, filosofiske og uddannelsesvidenskabelige perspektiver.   

Bidrag udenfor tema 

Endelig modtager vi bidrag udenfor tema samt boganmeldelser.  

Artiklerne skal have et omfang på max. 30.000 anslag alt inklusiv, med mindre andet er aftalt med redaktionen.  

Synopsis 

Temanummeret udkommer november 2019. Ønsker man at bidrage, kan man maile en synopsis 2-3 sider der beskriver indholdet af en mulig artikel til fppu@via.dk senest 20-2-2019. Svar fra redaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er 15 maj 2019, hvorefter udvalgte artikler sendes i peer review.  

 

En synopsis vil typisk have et omfang på 2-3 sider og indeholder beskrivelser af/overvejelser over:  

 • Foreløbig arbejdstitel
 • Hvem er forfatteren/forfatterne
 • Artiklens problemstilling – hvad er det for en problemstilling artiklen beskæftiger sig med? Hvorfor er det relevant? for hvem? 
 • Artiklens forskningsmæssige grundlag og præmisser (teoretisk, metodisk og normativt)
 • Artiklens væsentlige pointer og forskningsmæssige bidrag
 • Artiklens litteraturgrundlag

 

 Peer-review 

FPPU publicerer udelukkende peer-reviewede artikler. Peer review-processen er åben, dvs. at reviewere og forfattere er kendte for hinanden. Vi vægter åbenhed og dialog i reviewprocessen og tænker reviews som relevant faglig og konstruktiv kritik fra kompetente kolleger, som både kan tages til efterretning og give anledning til respons og uddybning.  

 

For mere information om tidsskriftet: https://tidsskrift.dk/FPPU/index,. Her findes både ældre numre samt redegørelse for tidsskriftets politikker (se under menupunktet: om)  samt information til (potentielle) forfattere.

 • Clla for papers til FPPU 4:1 (august/sept. 2020)

  2019-08-27

  I dette temanummer stiller vi skarpt på spørgsmålet: hvem er eksperter i pædagogisk profession og uddannelse. I det pædagogiske felt tales der ofte om faglige eksperter, videnskabelige eksperter eller dygtige professionelle, som i særlig grad udvikler eller fremme en given sag. Historisk og aktuelt er der imidlertid mange bud på, hvad der kendetegner sand og nyttig pædagogisk viden, kundskaber og færdigheder. Hvad vil det egentlig sige at være pædagogisk ekspert? Hvornår kan man kalde sig pædagogisk ekspert? Hvordan bliver man pædagogisk ekspert? Hvem definerer, hvem der er ekspert og efter hvilke kriterier? Og giver det overhovedet mening at tale om ekspertviden i relation til det pædagogiske felt?

  Læs mere om Clla for papers til FPPU 4:1 (august/sept. 2020)