Clla for papers til FPPU 4:1 (august/sept. 2020)

2019-08-27

I dette temanummer stiller vi skarpt på spørgsmålet: hvem er eksperter i pædagogisk profession og uddannelse. I det pædagogiske felt tales der ofte om faglige eksperter, videnskabelige eksperter eller dygtige professionelle, som i særlig grad udvikler eller fremme en given sag. Historisk og aktuelt er der imidlertid mange bud på, hvad der kendetegner sand og nyttig pædagogisk viden, kundskaber og færdigheder. Hvad vil det egentlig sige at være pædagogisk ekspert? Hvornår kan man kalde sig pædagogisk ekspert? Hvordan bliver man pædagogisk ekspert? Hvem definerer, hvem der er ekspert og efter hvilke kriterier? Og giver det overhovedet mening at tale om ekspertviden i relation til det pædagogiske felt?

Er ekspertise noget man kan uddanne sig til, en status man får tildelt, eller en autoritet man har kæmpet sig til og som skal legitimeres? Er det muligt at udvikle en ekspertposition i pædagogisk forskning og professionel praksis hvor professionelle tæt på brugerne eller endda brugerne selv kan ses som eksperter? Hvordan udvikles kundskaber i profession og uddannelse og med hvilken betydning og konsekvenser for institutions- og brugeres liv og læring?

Vi søger artikler som kan være med til at afdække og diskutere, hvordan forskellige politiske diskurser præger aktuelle tendenser inden for pædagogisk uddannelse, institutionsliv og forskning.

Vi er interesseret i empiriske studier på pædagoguddannelsen og i det pædagogiske arbejdsfelt, men også artikler som behandler grundlagsdiskusioner. Artikler kan behandle spørgsmålet historisk, aktuelt eller principielt, og med afsæt i sociologiske, antropologiske, psykologiske, pædagogiske, filosofiske og uddannelsesvidenskabelige perspektiver.  

Endelig modtager vi bidrag uden for tema samt boganmeldelser. Artiklerne skal have et omfang på max. 30.000 tegn med mellemrum, med mindre andet er aftalt med redaktionen. 

Synopsis

Temanummeret udkommer 1. september 2020. Ønsker man at bidrage, kan man maile en synopsis på 2-3 sider, der beskriver indholdet af en mulig artikel til fppu@via.dk senest 1. november 2019. Svar fra redaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er 1. februar 2020, hvorefter udvalgte artikler klargøres til peer review. 

En synopsis vil typisk have et omfang på 2-3 sider og indeholder beskrivelser af/overvejelser over: 

  • Foreløbig arbejdstitel
  • Hvem er forfatteren/forfatterne
  • Artiklens problemstilling – hvad er det for en problemstilling artiklen beskæftiger sig med? Hvorfor er det relevant? for hvem? 
  • Artiklens forskningsmæssige grundlag og præmisser (teoretisk, metodisk og normativt)
  • Artiklens væsentlige pointer og forskningsmæssige bidrag
  • Artiklens litteraturgrundlag

 

Peer-review

FPPU publicerer udelukkende peer-reviewede artikler. Peer review-processen er åben, dvs. at reviewere og forfattere er kendte for hinanden. Vi vægter åbenhed og dialog i reviewprocessen og tænker reviews som relevant faglig og konstruktiv kritik fra kompetente kolleger, som både kan tages til efterretning og give anledning til respons og uddybning. 

For mere information om tidsskriftet: https://tidsskrift.dk/FPPU/index,. Her findes både ældre numre samt redegørelse for tidsskriftets politikker (se under menupunktet: om)