Redaktionsgruppe

Redaktører

Line Togsverd, VIA, Danmark

Lene S. K. Schmidt, Professionshøjskolen Absalon, Danmark

David Thore Gravesen, VIA, Danmark

Helene Falkenberg, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Ane Bjerre Odgaard, UC Syd, Danmark 

Ida Kornerup, Københavns Professionshøjskole, Danmark

 

Layoutredaktør

Allan Werk, Danmark