Oplysninger til forfattere

Er du interesseret i at fremsende en synops / et manuskript til dette tidsskrift? Vi anbefaler, at du gennemgår siden "Om tidsskriftet": https://tidsskrift.dk/FPPU/about, hvor du kan finde tidsskriftets sektionspolitikker, samt Retningslinjer for forfattere.  Svares på et call til et temanummer, indsendes først en synops. 

Online submission

Synops eller artikel submittes online via hjemmesiden og du skal registrere dig som forfatter for at gøre det. Indsendelse af artikel sker her: https://tidsskrift.dk/FPPU/about/submissions Når du klikker på "registrer" bliver du guidet igennem processen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning end trin-for-trin guiden i submission systemet kan den søges her: https://tidsskrift.dk/index/forfatter   

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer undervejs kan du også skrive til redaktionen på fppu@via.dk  så vi kan hjælpe dig. 

Synopsis

En synopsis skal give redaktionen mulighed for at vurdere en kommende artikels forskningsmæssige bidrag, kvalitet og relevans for tidsskriftet, og støtte vores arbejde med at vejlede og guide forfatteres arbejde.

En synopsis vil typisk have et omfang på 2-3 sider og indeholder beskrivelser af/overvejelser over:

  • Foreløbig arbejdstitel
  • Hvem er forfatteren/forfatterne
  • Artiklens problemstilling – hvad er det for en problemstilling artiklen beskæftiger sig med? Hvorfor er det relevant? for hvem?
  • Artiklens forskningsmæssige grundlag og præmisser (teoretisk, metodisk og normativt)
  • Artiklens væsentlige pointer og forskningsmæssige bidrag
  • Artiklens litteraturgrundlag