Nyeste nummer

Årg. 12 Nr. 11 (2021): OJS 3.2 (fortsat)

En indholdsmæssig fortsættelse af nummer 10, hvor vi beskriver nyheder i OJS' version 3.2

Vi lægger ud med en offentliggørelse af vores Zoom-møde 10. juni 2021. Her ser vi nærmere på de nye værktøjer, opsætninger og desværre også fejl i den nye version.

Publiceret: 2021-06-21
Se alle numre

Dette "tidsskrift" er tænkt som en service for vores OJS-brugere. Citationstegnene omkring tidsskrift er sat for at indikere, at der ikke er tale om et tidsskrift i gængs forstand nok nærmere en slags portal med indlæg om OJS og tilgrænsende områder.

Her er det meningen, at relevante artikler, vejledninger og nyheder skal publiceres. Alt sammen for at lette arbejdet med OJS og orientere om nye funktioner, udgaver mm.

Formålet er i første omgang at servicere de tidsskrifter, som har valgt at udkomme via Det Kgl. Biblioteks OJS-server, men vi indgår meget gerne i et videndelingsprojekt med andre OJS-brugere og -udbydere i Danmark. Alle er således velkomne til at sende indlæg, forslag, link til gode websider, artikler osv. ind til redaktionen.


Send venligst via forfatter-upload eller via mail til Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk