Nyeste nummer

Årg. 11 Nr. 10 (2020)

Onsdag d. 21. april blev tidsskrift.dk opdateret

Bemærk: Enkelte sider kræver efter opdateringen en Ctrl + F5 på PC /  CMD + R på Apple MAC for at fungere

Da den nye udgave - (OJS 3.2) - indeholder mange nyheder, har vi valgt at lade en stor del af dette nummers indehold bestå af en række vejledninger, der gerne skulle gøre jer fortrolige med de nye muligheder.

Ønsker du adgang til PKP's egen guide med gennemgang af hele OJS-programmet finder du det her:
Learning OJS 3.2: A Visual Guide to Open Journal Systems

 

 

Publiceret: 2020-10-22
Se alle numre

Dette "tidsskrift" er tænkt som en service for vores OJS-brugere. Citationstegnene omkring tidsskrift er sat for at indikere, at der ikke er tale om et tidsskrift i gængs forstand nok nærmere en slags portal med indlæg om OJS og tilgrænsende områder.

Her er det meningen, at relevante artikler, vejledninger og nyheder skal publiceres. Alt sammen for at lette arbejdet med OJS og orientere om nye funktioner, udgaver mm.

Formålet er i første omgang at servicere de tidsskrifter, som har valgt at udkomme via Det Kgl. Biblioteks OJS-server, men vi indgår meget gerne i et videndelingsprojekt med andre OJS-brugere og -udbydere i Danmark. Alle er således velkomne til at sende indlæg, forslag, link til gode websider, artikler osv. ind til redaktionen.


Send venligst via forfatter-upload eller via mail til Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk