Nyeste nummer

Årg. 9 Nr. 8 (2018): Temanummer: OJS 3 - det redaktionelle workflow

Det Kgl. Bibliotek planlægger – i løbet af sommeren 2018 – at foretage en opgradering af vores OJS-tidsskriftsserver, tidsskrift.dk.

Da der denne gang er tale om store ændringer i hele OJS-programmets brugergrænseflade vil vi gerne give alle vore redaktioner mulighed for – så hurtigt som muligt - at stifte bekendtskab med programmets nye workflow. Derfor er dette specialnummer viet en gennemgang af de enkelte roller og alle redaktionelle processer.

Hovedparten af nummerets indhold består af en række YouTube-videoer oprettet af PKP/OJS.

Derudover findes en kort gennemgang af QuickSubmit-processen i OJS 3, foruden en henvisning til PKP/OJS's egen gennemgang af hele opsætningen af et OJS 3-tidsskrift.

God fornøjelse.

 

Publiceret: 2018-03-23

Vejledninger

Se alle numre

Dette "tidsskrift" er tænkt som en service for vores OJS-brugere. Citationstegnene omkring tidsskrift er sat for at indikere, at der ikke er tale om et tidsskrift i gængs forstand nok nærmere en slags portal med indlæg om OJS og tilgrænsende områder.

Her er det meningen, at relevante artikler, vejledninger og nyheder skal publiceres. Alt sammen for at lette arbejdet med OJS og orientere om nye funktioner, udgaver mm.

Formålet er i første omgang at servicere de tidsskrifter, som har valgt at udkomme via Det Kgl. Biblioteks OJS-server, men vi indgår meget gerne i et videndelingsprojekt med andre OJS-brugere og -udbydere i Danmark. Alle er således velkomne til at sende indlæg, forslag, link til gode websider, artikler osv. ind til redaktionen.


Send venligst via forfatter-upload eller via mail til Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk