https://tidsskrift.dk/ojssb/issue/feed OJS på dansk 2023-03-09T14:18:05+01:00 Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk Open Journal Systems Brug og opsætning af OJS https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/136444 Beretning om Tidsskrift.dk og ebooks.au.dk i 2022 2023-03-09T14:04:07+01:00 Alexandra Fogtmann-Schulz alfo@kb.dk Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk Rie Karen Marie Iversen kmiv@kb.dk <p>I 2022 har tidsskrift.dk været en del af Det Kgl. Biblioteks Open Science strategi. Arbejdet i forbindelse med Det Kgl. Biblioteks publiceringsservice har i 2022 været præget af en opgradering af Open Journal Systems (OJS) serveren og Open Monograph Press (OMP) serveren samt den løbende drift af de to servere.</p> <p><br>Det Det Kgl. Bibliotek gennemførte i 2022 i samarbejde med Aalborg Universitetsbibliotek, CBS Bibliotek og Directory of Open Access Journals (DOAJ) et projekt for at få optaget flere danske Open Access (OA) tidsskrifter i DOAJ.<br><br>Der blev udarbejdet nye brugervejledninger, gennemført opdateringer og afholdt vejledning og support til tidsskrifterne.</p> 2023-03-09T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023