https://tidsskrift.dk/ojssb/issue/feed OJS på dansk 2021-08-27T12:10:41+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk Open Journal Systems Brug og opsætning af OJS https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127407 Mini-kursus i den nye OJS 3.2 (Samtlige indlæg) 2021-06-11T13:40:06+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk Rie Karen Marie Iversen kmiv@kb.dk <p>En uredigeret optagelse af webinar afholdt d. 10. juni 2021.</p> <p>Her gennemgår vi:</p> <p>1) Problemer med datoregistrering i QuickSubmit</p> <p>2) Ændringer i den afsluttende del af det redaktionelle workflow</p> <p>3) Tilretninger i artikler, der er publiceret og oprettelse af nye artikelversioner</p> <p>4) Nyheder i opsætning af tidsskrift - gennemgang af 'Indstillinger'</p> <p>5) Nye statistikværktøjer</p> <p> </p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127561 1. indlæg: Gennemgang af QuickSubmit 2021-06-18T13:39:33+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Her kan du se det første indlæg, der blev vist på vores webinar 10. juni 2021</p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127563 2. indlæg: Ændringer i den afsluttende del af workflowet 2021-06-18T13:55:18+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Her kan du se det andet indlæg, der blev vist på vores webinar 10. juni 2021</p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127564 3. indlæg: Foretag tilretninger i publiceret artikel og opret helt ny version 2021-06-18T14:14:43+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Her kan du se det tredje indlæg, der blev vist på vores webinar 10. juni 2021</p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127565 4. indlæg: Nyheder i opsætning af tidsskrift 2021-06-18T14:23:37+02:00 Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk <p>Her kan du se det fjerde indlæg, der blev vist på vores webinar 10. juni 2021</p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/127566 5. indlæg: Nye statistikværktøjer 2021-06-18T14:33:26+02:00 Rie Karen Marie Iversen kmiv@kb.dk <p>Her kan du se det femte indlæg, der blev vist på vores webinar 10. juni 2021</p> 2021-06-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/128376 Tilret publiceringsår – Nummer/Artikel 2021-08-27T12:10:41+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Når man i den nuværende udgave af OJS 3 publicerer et nummer, bliver publiceringsdatoen automatisk sat til dags dato. Derfor er det vigtigt, at man umiddelbart efter publiceringen tilretter udgivelsesåret såfremt der er tale om et nummer, der ikke er publiceret i det indeværende år.</p> <p>Samme problematik gør sig gælden på artikelniveau.</p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021