https://tidsskrift.dk/ojssb/issue/feed OJS på dansk 2024-04-03T10:33:53+02:00 Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk Open Journal Systems Brug og opsætning af OJS https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/144512 Beretning om tidsskrift.dk og ebooks.au.dk i 2023 2024-04-03T10:16:23+02:00 Alexandra Fogtmann-Schulz alfo@kb.dk Jesper Boserup Thestrup jbt@kb.dk Katarina Smitt Engberg kase@kb.dk Rie Karen Marie Iversen kmiv@kb.dk <p>I 2023 har tidsskrift.dk fået 13 nye tidsskrifter med, så det samlede antal tidsskrifter på platformen nu er oppe på 198. Det samlede antal artikler, der er publiceret hos platformens tidsskrifter, er ved årets udgang 105.634, hvoraf 4.774 blev publiceret i 2023. Der blev udarbejdet en ny brugervejledning, gennemført opdateringer og afholdt vejledning, kurser og support til tidsskrifterne.<br>Det Kgl. Bibliotek gennemførte i 2023 i samarbejde med Public Knowledge Project (PKP) et sprint i juni måned for fællesskabet omkring Open Journal Systems (OJS) med deltagelse fra 13 forskellige lande.<br>D. 1. februar blev Katarina Smitt Engberg tilknyttet drift og support af tidsskrift.dk.<br>Antallet af publikationer på ebooks.au.dk er vokset med 32 i løbet af 2023, således der nu er udgivet 339 publikationer på platformen - primært rapporter, ph.d.-afhandlinger og monografier. I 2024 begynder et projekt, der skal udvikle den eksisterende platform til at blive en national e-bogsplatform.</p> 2024-04-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024