https://tidsskrift.dk/ojssb/issue/feed OJS på dansk 2021-04-06T12:27:27+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk Open Journal Systems Brug og opsætning af OJS https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122406 Ændringer i det redaktionelle workflow - Fra OJS 3.1 til 3.2 2020-11-20T08:57:23+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Se nogle af de væsentligste ændringer i det redaktionelle workflow her.</p> 2020-10-14T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122404 Forfatteradgang til metadata 2020-11-20T08:57:23+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Med OJS 3.2 er det nu blevet muligt at give forfatteren adgang til løbende at rette i metadata under det redaktionelle workflow.</p> 2020-10-14T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122405 Kategorier 2020-11-20T08:57:23+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>I OJS 3.2 kan du oprette kategorier og organisere dine indlæg/artikler tematisk efter de kategoribetegnelser, du måtte ønske.</p> 2020-10-14T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122407 Opret ny version 2020-11-20T08:57:23+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Det sker, at en redaktion efter udgivelse af et nummer, opdager en fejl eller mangel i en af de publicerede artikler og derfor ønsker at tilrette artiklens indhold. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, skal du være opmærksom på, at der efter tilretningen reelt er tale om en ny version. I OJS 3.2 kan du hurtigt oprette en ny version.</p> 2020-10-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/125631 Hvordan tilrettes et allerede publiceret manuskript? 2021-04-06T12:27:27+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>I OJS 3.2 har du mulighed for at oprette en ny version af en allerede publiceret artikel, men du kan også nøjes med at tilrette den eksisterende version. Valget bør afhænge af hvor store ændringer, der er tale om.</p> 2021-04-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121375 Tilføjelse af DOI i forbindelse med QuickSubmit Plugin 2020-11-20T08:57:24+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Når man, i forbindelse med publicering i OJS, anvender Quick Submit Plugin er det vigtigt, at man efter brugen af denne plugin selv aktivt tilføjer artiklens DOI. Dette sker ikke automatisk som tilfældet er når man anvender programmets eget redaktionelle workflow.</p> <p>Læs her hvordan du gør.</p> 2020-07-10T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121188 Sådan publicerer du html-filer, der indeholder billeder, i OJS 3 2020-11-20T08:57:23+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Vejledning i hvordan du linker til billeder i en html-fil.</p> 2020-10-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121192 How to publish XML files containing images in OJS 3 2020-11-20T08:57:24+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Instructions on how to link to images in an XML file.</p> 2020-09-23T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121191 Brug af iframe-tag i html-filer til OJS under tidsskrift.dk 2020-11-20T08:57:24+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>For at få tagget &lt;iframe&gt; til at virke efter hensigten, skal der - når det anvendes i OJS - tilføjes ekstra kildekode. Denne vejledning viser, hvordan det gøres.</p> 2020-07-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121200 Abonnementsopsætning 2020-11-20T08:57:24+01:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Inden abonnenter kan registreres - det gælder såvel individueller abonnementer som institutionsabonnementer - skal tidsskriftet have foretaget en særskilt abonnementsopsætning.<br>Dette gøres ved at følge denne vejledning.</p> 2020-07-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##