https://tidsskrift.dk/ojssb/issue/feed OJS på dansk 2019-06-18T03:59:55+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk Open Journal Systems Brug og opsætning af OJS https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104827 Modul 1: Introduktion til kurset - Course Introduction 2019-06-18T03:59:55+02:00 Kevin Stranack (forfatter) kstranac@sfu.ca Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Introduktion til kurset <em>Det redaktionelle workflow i OJS 3</em></p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104828 Modul 2: Kort overblik over det redaktionelle workflow i OJS 3 - Editorial Workflow Overview 2019-06-18T03:59:48+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>En kort introduktion til det redaktionelle workflow i OJS 3</p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104829 Modul 3: Indsend en artikel - Submitting an Article 2019-06-18T03:59:41+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Eriik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Sådan indsender forfatteren en artikel til OJS-tidsskriftets redaktion.</p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104830 Modul 4: Svar på en indsendelse - Responding to a Submission 2019-06-18T03:59:34+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Sådan behandler redaktøren en indsendelse.</p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104831 Modul 5: Vælg en bedømmer - Assigning a Reviewer 2019-06-18T03:59:27+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Sådan udvælger en sektionsredaktør en bedømmer.</p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104832 Modul 6: Bedømmerens arbejde - The Reviewer's Steps 2019-06-18T03:59:21+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Se hvordan bedømmeren udfører sit arbejde.</p> 2018-03-23T16:44:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104833 Modul 7: Sektionsredaktørens svar på bedømmerens vurdering - Responding to the Reviews 2019-06-18T03:59:14+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Se hvad sektioneredaktøren foretager sig, når der er indløbet svar fra bedømmeren.</p> 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104834 Modul 8: Manuskriptredigering - Copyediting 2019-06-18T03:59:07+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Følg hele manuskriptredigeringsprocessen.</p> 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104836 Modul 9: Produktionstrinnet - Production 2019-06-18T03:59:00+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Her ser du en detaljeret gennemgang af produktionstrinnet. Den sidste del at det redaktionelle workflow i OJS 3.</p> 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104837 Modul 10: Opret og tilret nummer - Issue Management 2019-06-18T03:58:52+02:00 Kevin Stranack (forfatter) nef@kb.dk Niels Erik Frederiksen (red.) nef@kb.dk <p>Se hvordan du opretter og efterfølgende tilretter et nummer.</p> 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104880 Quick Submit i OJS 3 2019-06-18T03:58:45+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>Her finder du en kort gennemgang af QuickSubmit-processen.</p> <p>&nbsp;</p> 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104882 Setting up a Journal in OJS 3 2019-06-18T03:58:38+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk Link til PKP/OJS's egen videovejledning i opsætning af et tidsskrift i OJS 3. 2018-03-23T16:44:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/105508 Learning OJS 3. A Visual Guide to Open Journal Systems. Version 3.0 2019-06-18T03:58:18+02:00 The Public Knowledge Project nef@kb.dk <p>Opdatering som dækker OJS 3.1 -</p><p>Learning OJS 3.1: A Visual Guide to Open Journal Systems</p> ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/105509 What's New in OJS 3 2019-06-18T03:58:11+02:00 The Public Knowledge Project nef@kb.dk <p>Dette indlæg er hentet fra en tidligere udgave af "Learning OJS 3 - A Visual Guide to Open Journal Systems Version 3.0".</p><p>Den er taget med her, da indholdet ikke fides i den opdaterede udgave, der kun medtager nyheder i OJS 3.1-udgaven.</p> ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/110956 Når Back Issues skal publiceres via QuickSubmit i OJS 3 2019-06-18T03:58:31+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>I OJS version 3 opstår der let en diskrepans mellem den udgivelsesdato programmet genererer og så det reelle udgivelsesår for de numre/artikler, der lægges online. Dette gælder først og fremmest når gamle numre (Back Issues) skal publiceres. I denne vejledning kan du se hvordan du sikrer dig, at udgivelsesåret stemmer overens med det oprindeligt angivne.</p> 2018-11-20T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/110962 Tilret publiceringsår – Nummer/Artikel 2019-06-18T03:58:25+02:00 Niels Erik Frederiksen nef@kb.dk <p>I OJS version 3 opstår der let en diskrepans mellem den udgivelsesdato programmet genererer og så det reelle udgivelsesår for de numre/artikler, der lægges online. Dette gælder først og fremmest når gamle numre (Back Issues) skal publiceres. I denne vejledning kan du se hvordan du sikrer dig, at udgivelsesåret stemmer overens med det oprindeligt angivne.</p> 2018-11-20T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##