OJS på dansk https://tidsskrift.dk/ojssb Brug og opsætning af OJS Det Kgl. Bibliotek da-DK OJS på dansk 1904-335X <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Modul 1: Introduktion til kurset - Course Introduction https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104827 <p>Introduktion til kurset <em>Det redaktionelle workflow i OJS 3</em></p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104827 Modul 2: Kort overblik over det redaktionelle workflow i OJS 3 - Editorial Workflow Overview https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104828 <p>En kort introduktion til det redaktionelle workflow i OJS 3</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104828 Modul 3: Indsend en artikel - Submitting an Article https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104829 <p>Sådan indsender forfatteren en artikel til OJS-tidsskriftets redaktion.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Eriik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104829 Modul 4: Svar på en indsendelse - Responding to a Submission https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104830 <p>Sådan behandler redaktøren en indsendelse.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104830 Modul 5: Vælg en bedømmer - Assigning a Reviewer https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104831 <p>Sådan udvælger en sektionsredaktør en bedømmer.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104831 Modul 6: Bedømmerens arbejde - The Reviewer's Steps https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104832 <p>Se hvordan bedømmeren udfører sit arbejde.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104832 Modul 7: Sektionsredaktørens svar på bedømmerens vurdering - Responding to the Reviews https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104833 <p>Se hvad sektioneredaktøren foretager sig, når der er indløbet svar fra bedømmeren.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104833 Modul 8: Manuskriptredigering - Copyediting https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104834 <p>Følg hele manuskriptredigeringsprocessen.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104834 Modul 9: Produktionstrinnet - Production https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104836 <p>Her ser du en detaljeret gennemgang af produktionstrinnet. Den sidste del at det redaktionelle workflow i OJS 3.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104836 Modul 10: Opret og tilret nummer - Issue Management https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104837 <p>Se hvordan du opretter og efterfølgende tilretter et nummer.</p> Kevin Stranack (forfatter) Niels Erik Frederiksen (red.) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104837 Quick Submit i OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104880 <p>Her finder du en kort gennemgang af QuickSubmit-processen.</p> <p>&nbsp;</p> Niels Erik Frederiksen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104880 Setting up a Journal in OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/104882 Link til PKP/OJS's egen videovejledning i opsætning af et tidsskrift i OJS 3. Niels Erik Frederiksen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-03-23 2018-03-23 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.104882 Learning OJS 3. A Visual Guide to Open Journal Systems. Version 3.0 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/105508 <p>Opdatering som dækker OJS 3.1 -</p><p>Learning OJS 3.1: A Visual Guide to Open Journal Systems</p> The Public Knowledge Project ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.105508 What's New in OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/105509 <p>Dette indlæg er hentet fra en tidligere udgave af "Learning OJS 3 - A Visual Guide to Open Journal Systems Version 3.0".</p><p>Den er taget med her, da indholdet ikke fides i den opdaterede udgave, der kun medtager nyheder i OJS 3.1-udgaven.</p> The Public Knowledge Project ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.105509 Når Back Issues skal publiceres via QuickSubmit i OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/110956 <p>I OJS version 3 opstår der let en diskrepans mellem den udgivelsesdato programmet genererer og så det reelle udgivelsesår for de numre/artikler, der lægges online. Dette gælder først og fremmest når gamle numre (Back Issues) skal publiceres. I denne vejledning kan du se hvordan du sikrer dig, at udgivelsesåret stemmer overens med det oprindeligt angivne.</p> Niels Erik Frederiksen ##submission.copyrightStatement## 2018-11-20 2018-11-20 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.110956 Tilret publiceringsår – Nummer/Artikel https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/110962 <p>I OJS version 3 opstår der let en diskrepans mellem den udgivelsesdato programmet genererer og så det reelle udgivelsesår for de numre/artikler, der lægges online. Dette gælder først og fremmest når gamle numre (Back Issues) skal publiceres. I denne vejledning kan du se hvordan du sikrer dig, at udgivelsesåret stemmer overens med det oprindeligt angivne.</p> Niels Erik Frederiksen ##submission.copyrightStatement## 2018-11-20 2018-11-20 9 8 10.7146/ojssb.v9i8.110962