OJS på dansk https://tidsskrift.dk/ojssb Brug og opsætning af OJS Det Kgl. Bibliotek da-DK OJS på dansk 1904-335X <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Hvordan forhindrer jeg brugere i at foretage indsendelser via hjemmeside til vores tidsskrift? https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/126352 <p>Denne vejledning er en opdatering af vejledningen <em>Hvordan forhindrer jeg brugere i at foretage indsendelser til tidsskriftet?</em>&nbsp; <a href="https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/116317">https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/116317</a> i Årg. 10 Nr. 9 (2019)</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-05-12 2021-05-12 10.7146/ojssb.v11i10.126352 Tilføjelse af DOI i forbindelse med QuickSubmit Plugin https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121375 <p>Når man, i forbindelse med publicering i OJS, anvender Quick Submit Plugin er det vigtigt, at man efter brugen af denne plugin selv aktivt tilføjer artiklens DOI. Dette sker ikke automatisk som tilfældet er når man anvender programmets eget redaktionelle workflow.</p> <p>Læs her hvordan du gør.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2020 2020-07-10 2020-07-10 10.7146/ojssb.v11i10.121375 Sådan publicerer du html-filer, der indeholder billeder, i OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121188 <p>Vejledning i hvordan du linker til billeder i en html-fil.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2020 2020-10-20 2020-10-20 10.7146/ojssb.v11i10.121188 How to publish XML files containing images in OJS 3 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121192 <p>Instructions on how to link to images in an XML file.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift 2020-09-23 2020-09-23 10.7146/ojssb.v11i10.121192 Brug af iframe-tag i html-filer til OJS under tidsskrift.dk https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121191 <p>For at få tagget &lt;iframe&gt; til at virke efter hensigten, skal der - når det anvendes i OJS - tilføjes ekstra kildekode. Denne vejledning viser, hvordan det gøres.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2020-07-03 2020-07-03 10.7146/ojssb.v11i10.121191 Abonnementsopsætning https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/121200 <p>Inden abonnenter kan registreres - det gælder såvel individueller abonnementer som institutionsabonnementer - skal tidsskriftet have foretaget en særskilt abonnementsopsætning.<br>Dette gøres ved at følge denne vejledning.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2020-07-03 2020-07-03 10.7146/ojssb.v11i10.121200 Ændringer i det redaktionelle workflow - Fra OJS 3.1 til 3.2 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122406 <p>Se nogle af de væsentligste ændringer i det redaktionelle workflow her.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2020-10-14 2020-10-14 10.7146/ojssb.v11i10.122406 Forfatteradgang til metadata https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122404 <p>Med OJS 3.2 er det nu blevet muligt at give forfatteren adgang til løbende at rette i metadata under det redaktionelle workflow.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2020-10-14 2020-10-14 10.7146/ojssb.v11i10.122404 Kategorier https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122405 <p>I OJS 3.2 kan du oprette kategorier og organisere dine indlæg/artikler tematisk efter de kategoribetegnelser, du måtte ønske.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2020-10-14 2020-10-14 10.7146/ojssb.v11i10.122405 Opret ny version https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/122407 <p>Det sker, at en redaktion efter udgivelse af et nummer, opdager en fejl eller mangel i en af de publicerede artikler og derfor ønsker at tilrette artiklens indhold. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, skal du være opmærksom på, at der efter tilretningen reelt er tale om en ny version. I OJS 3.2 kan du hurtigt oprette en ny version.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2020 2020-10-16 2020-10-16 10.7146/ojssb.v11i10.122407 Hvordan tilrettes et allerede publiceret manuskript? https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/125631 <p>I OJS 3.2 har du mulighed for at oprette en ny version af en allerede publiceret artikel, men du kan også nøjes med at tilrette den eksisterende version. Valget bør afhænge af hvor store ændringer, der er tale om.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 0 2021-04-06 2021-04-06 QuickSubmit-fejl i OJS 3.2 https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/126489 <p>I QuickSubmit findes et felt, hvor man skal indskrive tidspunktet for, hvornår den pågældende artikel først blev publiceret. Denne oplysning blev tidligere overført til de data, der var tilknyttet artiklens metadata i det nummer, som artiklen senere blev lagt ind under. I OJS 3.2 kommer disse oplysninger ikke med over.&nbsp;</p> <p>Her er hvad du skal gøre såfremt din artikel ikke publiceres for første gang i indeværende år.</p> Niels Erik Frederiksen Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-05-12 2021-05-12