Kontakt

Har du spørgsmål om de enkelte tidsskrifter, fx vedr. udgivelse af en artikel, frister for bedømmelse, abonnement, hvad du må gøre med de udgivne artikler eller lign., skal du finde kontaktoplysninger for redaktionen inde under det enkelte tidsskrift.

Hvis du har mere overordnede spørgsmål til tidsskrift.dk, fx vedr. udgivelse af et tidsskrift, hvilke services, vi tilbyder, eller hvis du har tekniske problemer, så er du meget velkommen til at kontakte os på den nedenstående e-mail-adresse.

E-mail: tidsskrift.dk@kb.dk

Tidsskrift.dk drives af fire medarbejdere hos det Kgl. Bibliotek, som kan kontaktes direkte via nedenstående e-mail-adresser.

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Det Kgl. Bibliotek - København

Jesper Boserup Thestrup
Informationsspecialist
jbt@kb.dk

Karen Marie Iversen
Informationsspecialist
kmiv@kb.dk

Alexandra Fogtmann-Schulz 
Informationsspecialist
alfo@kb.dk

Katarina Smitt Engberg
Informationsspecialist
kase@kb.dk