Ofte stillede spørgsmål

Hvad er tidsskrift.dk?

En publiceringsplatform under Det Kgl. Bibliotek, der har til formål at offentliggøre faglige og forskningsbaserede artikler samt understøtte forskning og forskningens synlighed ved at tilbyde danske faglige og videnskabelige tidsskrifter muligheden for digital publicering.

Hvordan framelder jeg mig e-mails/nyhedsbreve fra et tidsskrift på tidsskrift.dk?

Se vores vejledning til dette.

Hvilket software ligger bag tidsskrift.dk?

Det gør Open Journal Systems (OJS), som er et open source softwaresystem udviklet af Public Knowledge Project (PKP). Læs evt. mere om OJS og det redaktionelle arbejde på vores side for redaktører.

Giver OJS mulighed for, at man selv bestemmer, hvordan læseren får adgang?

Ja, systemet giver mulighed for, at udgiveren af tidsskriftet selv definerer, hvordan man som læser skal have adgang.

Hvilke muligheder er der for adgang?

  • Open Access
  • Forsinket Open Access
    • Kun adgang for abonnementer via login eller IP-adresser
    • Pay pr. view via PayPal
    • Abonnementsordning

Hvad er definitionen af Open Access?

Open Access er en publiceringsform, hvor der gives gratis og uhindret adgang til publikationer. Open Access-publikationer er almindeligvis licenseret med en Creative Commons-licens, der gør det muligt at distribuere, dele og bearbejde publikationerne afhængig af licensvilkår.

Må man have embargo på sit tidsskrift?

Der er flere fordele ved at have umiddelbar Open Access (f.eks. effektiv videndeling og forbedrede forskningsmuligheder), men tidsskrifterne må gerne have forskellige abonnementsordninger og tilbyde forsinket adgang til artiklerne.

Alt materiale skal dog være tilgængeligt som Open Access max 6 måneder efter udgivelsen for naturvidenskab og medicin, og max 12 måneder for humaniora og samfundsfag.

Bruges forsinket Open Access/embargo, må dette ikke dække 100 % af det udgivne materiale.

Må man have forsinket Open Access?

Se spørgsmålet "Må man have embargo på sit tidsskrift" lige ovenfor.

Hvilken support kan jeg få af Det Kgl. Bibliotek?

Det Kgl. Bibliotek leverer support, dog maksimalt op til 10 minutter pr. dag, via e-mail til: tidsskrift.dk@kb.dk.

Hjælper Det Kgl. Bibliotek med oprettelse af DOI?

Ja, Det Kgl. Bibliotek hjælper gerne med DOI, hvis det ønskes.

Hvordan kommer mit tidsskrift på tidsskrift.dk?

Start med at kigge på afsnittet "Kan mit tidsskrift udkomme på tidsskrift.dk?" på siden for redaktører. Kontakt os herefter på tidsskrift.dk@kb.dk. Vi indgår en kontrakt om udgivelse via tidsskrift.dk.

Kan jeg opsige min aftale med Det Kgl. Bibliotek om at udgive mit tidsskrift på tidsskrift.dk?

Aftalen er uopsigelig det første år. Herefter kan hver part opsige aftalen med 3 måneders varsel regnet fra udgangen af den måned, hvori aftalen opsiges.

Hvem er ansvarlig for indholdet på tidsskrift.dk?

Tidsskrifterne er selv ansvarlige for deres indhold på tidsskrift.dk.

Hvad er DOAJ og hvad er fordelen for mit tidsskrift i at være optaget her?

Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en database, som indekserer og promoverer fagfællebedømte Open Access-tidsskrifter af høj kvalitet fra hele verden.

DOAJ ser Open Access som den eneste bæredygtige model for fremtidig akademisk publicering. Det primære formål med databasen er at øge synligheden og anseelsen af fagfællebedømte Open Access-tidsskrifter. Optagelse i DOAJ er et kvalitetsstempel i sig selv og en mulighed for at øge opmærksomheden om tidsskriftet.

Læs meget mere og få hjælp via denne webside.

Hvad er Sherpa Romeo og hvad er fordelen for mit tidsskrift i at være optaget her?

Sherpa Romeo er en database, der indeholder oplysninger om forlags og tidsskrifters Open Access-politikker og –muligheder, herunder informationer om længde af embargo-perioder og retningslinjer i forhold til deponering og tilgængeliggørelse af pre- og post-prints og den endelige forlagsversion.

Sherpa Romeo er den største database af sin slags, og derfor er en indeksering i Sherpa Romeo en god mulighed for at eksponere tidsskriftets Open Access-muligheder. Ydermere benytter mange andre systemer Sherpa Romeos data, herunder forskellige journals finders, discovery- og CRIS-systemer.