Registrér som forfatter

Mange af de tidsskrifter, der udkommer på tidsskrift.dk, anvender tidsskrift.dk til hele den redaktionelle proces. Som forfatter kan du derfor blive bedt om at indsende dit bidrag til et tidsskrift via tidsskrift.dk. For at gøre det, må du først oprette en bruger. Bemærk dog at nogle tidsskriftsredaktioner blot anvender tidsskrift.dk til publicering og kun modtager manuskripter sendt direkte til redaktionens e-mail (udenom tidsskrift.dk). Du finder oplysninger herom på det enkelte tidsskrifts side.

Nedenfor finder du vejledninger til at registrere dig som forfatter på et eller flere tidsskrifter. For at registrere dig som forfatter, må du først oprette dig som læser af tidsskriftet (af GDPR-hensyn), og herefter kan du tilknytte rollen som forfatter til din profil.

Du kan registrere dig på to måder:

  • Via tidsskrift.dk-hovedsiden (A). Dette giver mulighed for at registrere dig som læser og efterfølgende forfatter på flere tidsskrifter på én gang.
  • Hos et specifikt tidsskrift via tidsskriftets hjemmeside (B). Her kan du ikke registrere dig ved andre tidsskrifter i samme ombæring, men det har du efterfølgende mulighed for at gøre ved at følge denne vejledning.

Indhold

A) Registrering via tidsskrift.dk-hovedsiden

B) Registrering via et specifikt tidsskrift

Glemt kodeord

Slet din bruger

A) Registrering via tidsskrift.dk-hovedsiden

Vælg registrér og udfyld formularen

Ønsker du at tilmelde dig via tidsskrift.dk-hovedsiden vælger du ‘registrér’ i topmenuen.

Skærmbillede

Udfyld herefter formularen. Felter markeret med * er obligatoriske.

Du skal være opmærksom på, at mens de fleste oplysninger kan ændres sidenhen, gør det sig ikke gældende for det valgte brugernavn.

Skærmbillede

Vælg tidsskrifter

Herefter vælger du et eller flere tidsskrifter, du gerne vil registreres ved.

Ved langt størstedelen af tidsskrifterne har du mulighed for at registrere dig som læser. Er dette ikke tilfældet, skyldes det enten a) at tidsskriftet ikke udkommer mere eller udkommer under et nyt navn, eller b) at adgang til tidsskriftet kræver abonnement. Bemærk at nogle tidsskrifter udelukkende kræver abonnement for at tilgå den seneste årgang, mens tidligere numre ligger frit tilgængelige.

For at registrere dig hos et tidsskrift er det nødvendigt at acceptere at få dine data indsamlet og opbevaret i overensstemmelse med tidsskrift.dk og det enkelte tidsskrifts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Skærmbillede

Afslut tilmeldingen og login

Inden du afslutter tilmeldingen, kan du vælge, om du vil holdes underrettet om nye publikationer og meddelelser fra det eller de tidsskrifter, du har registreret dig ved.

Når du har udfyldt formularen, trykker du registrér. Herefter vil du, når du har bekræftet, du ikke er en robot, modtage en bekræftelsesmail.

Bekræft og login.

Skærmbillede

Tilknyt rollen som forfatter til din profil

Når du er logget på ser du dit brugernavn i øverste højre hjørne.

For at tilknytte rollen som forfatter til din bruger, må du først holde musemarkøren over dit brugernavn. Derved bliver en menu foldet ud, hvor du skal klikke på ’se profil’.

Skærmbillede

På den side, du lander på, vælger du det tredje faneblad ’roller’, og klikker på feltet ’registrér hos andre tidsskrifter’. Det genererer en liste med samtlige tidsskrifter, der er tilgængelige på tidsskrift.dk.

Skærmbillede

I listen kan du som udgangspunkt registrere dig som læser, forfatter og bedømmer hos de enkelte tidsskrifter, medmindre tidsskriftets redaktion har fravalgt en eller flere af disse muligheder.

Husk at klikke ’gem’ i bunden af listen.

Skærmbillede

B) Registrering via et specifikt tidsskrift

Vælg registrér og udfyld formularen

Ønsker du at registrere dig ved et specifikt tidsskrift, skal du gå ind på tidsskriftets hjemmeside og vælge ’registrér’ i øverste højre hjørne ved siden af ’log på’. Har du ikke mulighed for at registrere dig, skyldes det enten a) at tidsskriftet ikke udkommer mere eller udkommer under et nyt navn, eller b) at adgang til tidsskriftet kræver abonnement.

Skærmbillede

Udfyld herefter formularen. Felter markeret med * er obligatoriske.

Du skal være opmærksom på, at mens de fleste oplysninger kan ændres senere hen, gør det sig ikke gældende for det valgte brugernavn.

Ved nogle tidsskrifter har du mulighed for at tilslutte din ORCID iD til din bruger. Det sikrer, at du bliver korrekt identificeret og forbundet med dine publikationer. Læs mere på ORCID's hjemmeside.

Skærmbillede

Dataindsamling og underretninger

Inden du afslutter tilmeldingen, skal du acceptere at få dine data indsamlet og opbevaret i overensstemmelse med tidsskrift.dk og tidsskriftets erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du har også mulighed for at takke ja til at blive underrettet om nye publikationer og meddelelser fra tidsskriftet.

Skærmbillede

Afslut tilmeldingen og login

Når du har udfyldt formularen, klikker du registrér. Herefter vil du, når du har bekræftet, du ikke er en robot, modtage en bekræftelsesmail.

Bekræft og login.

Tilknyt rollen som forfatter til din profil

Når du er logget på ser du dit brugernavn i øverste højre hjørne.

For at tilknytte rollen som forfatter til din bruger, må du først holde musemarkøren over dit brugernavn. Derved bliver en menu bliver foldet ud, hvor du skal klikke på ’se profil’.

På den side, du lander på, vælger du det tredje faneblad ’roller’, og klikker på feltet ’registrér hos andre tidsskrifter’. Det genererer en liste med samtlige tidsskrifter, der er tilgængelige på tidsskrift.dk.

Skærmbillede

I listen kan du som udgangspunkt registrere dig som læser, forfatter og bedømmer hos de enkelte tidsskrifter, medmindre tidsskriftets redaktion har fravalgt en eller flere af disse muligheder.

Skærmbillede

Husk at klikke ’gem’ i bunden af listen.

Glemt kodeord

Glemmer du din adgangskode, har du mulighed for at få den nulstillet. Gå til login-siden, klik på Har du glemt din adgangskode? og følg instrukserne.

Slet din bruger

Skulle du senere ønske at slette din bruger helt, skal du sende en mail til tidsskrift.dk@kb.dk og oplyse, at du ønsker at få slettet din bruger fra platformen.

Ønsker du blot at afmelde dig som læser eller forfatter fra et enkelt tidsskrift, men fortsat bevare din profil på tidsskrift.dk og eventuelle registreringer ved andre tidsskrifter, kan du selv administrere dette på den liste, hvor du også kan registrere dig ved nye tidsskrifter efter oprettelse. Se vejledning her.