Profil
Hvilket tidsskrift på dette site vil du gerne registreres under?
 • Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
  Anmod om følgende roller.
 • Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole
  Anmod om følgende roller.
 • Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig
  Anmod om følgende roller.
 • Biblioteksarbejde
  Anmod om følgende roller.
 • Bibliotekshistorie
  Anmod om følgende roller.
 • Bogvennen
  Anmod om følgende roller.
 • Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Bol og By: Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab
  Anmod om følgende roller.
 • Brasiliana - Journal for Brazilian Studies
  Anmod om følgende roller.
 • BRICS Report Series
  Anmod om følgende roller.
 • BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur
  Anmod om følgende roller.
 • Carl Nielsen Studies
  Anmod om følgende roller.
 • Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology
  Anmod om følgende roller.
 • Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ)
  Anmod om følgende roller.
 • Communication & Language at Work
  Anmod om følgende roller.
 • Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation
  Anmod om følgende roller.
 • Context
  Anmod om følgende roller.
 • Culture & History KU: student research papers
  Anmod om følgende roller.
 • DAIMI Report Series
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Biblioteksforskning
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Teologisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Tidsskrift for Akutmedicin
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Dansk Varemærketidende
  Anmod om følgende roller.
 • Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog)
  Anmod om følgende roller.
 • Erhvervshistorisk Årbog
  Anmod om følgende roller.
 • Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab
  Anmod om følgende roller.
 • Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
  Anmod om følgende roller.
 • Fortid og Nutid
  Anmod om følgende roller.
 • Forum for Idræt
  Anmod om følgende roller.
 • Fra Krig og Fred
  Anmod om følgende roller.
 • Fra Kvangård til Humlekule
  Anmod om følgende roller.
 • Fra Ribe Amt
  Anmod om følgende roller.
 • Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger
  Anmod om følgende roller.
 • Geoforum Perspektiv
  Anmod om følgende roller.
 • Geografisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • GeologiskNyt
  Anmod om følgende roller.
 • Grundtvig-Studier
  Anmod om følgende roller.
 • HERMES - Journal of Language and Communication in Business
  Anmod om følgende roller.
 • Hikuin
  Anmod om følgende roller.
 • Historie/Jyske Samlinger
  Anmod om følgende roller.
 • Historisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Historisk Årbog for Roskilde Amt
  Anmod om følgende roller.
 • Jernbanehistorie
  Anmod om følgende roller.
 • Jordens Folk
  Anmod om følgende roller.
 • Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Journal of Organization Design
  Anmod om følgende roller.
 • Journal of Organizational Knowledge Communication
  Anmod om følgende roller.
 • Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik
  Anmod om følgende roller.
 • K&K - Kultur og Klasse
  Anmod om følgende roller.
 • KIERKEGAARDIANA
  Anmod om følgende roller.
 • Klart språk i Norden
  Anmod om følgende roller.
 • Kulturstudier
  Anmod om følgende roller.
 • Kuml
  Anmod om følgende roller.
 • Kvinder, Køn & Forskning
  Anmod om følgende roller.
 • Københavns Universitets Årbog
  Anmod om følgende roller.
 • Landbohistorisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By
  Anmod om følgende roller.
 • Language at Work - Bridging Theory and Practice
  Anmod om følgende roller.
 • Learning Tech
  Anmod om følgende roller.
 • Ledelse og Erhvervsøkonomi
  Anmod om følgende roller.
 • Leviathan: Interdisciplinary Journal in English
  Anmod om følgende roller.
 • LexicoNordica
  Anmod om følgende roller.
 • Læremiddeldidaktik
  Anmod om følgende roller.
 • M/S Museet for Søfarts årbog
  Anmod om følgende roller.
 • Magasin fra Det Kongelige Bibliotek
  Anmod om følgende roller.
 • Massekultur & Medier
  Anmod om følgende roller.
 • MATHEMATICA SCANDINAVICA
  Anmod om følgende roller.
 • MedieKultur
  Anmod om følgende roller.
 • Metode & Forskningsdesign
  Anmod om følgende roller.
 • Moderne importord i språka i Norden
  Anmod om følgende roller.
 • MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
  Anmod om følgende roller.
 • Musikterapi i psykiatrien
  Anmod om følgende roller.
 • Nationaløkonomisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • The Nordic Journal of Aesthetics
  Anmod om følgende roller.
 • Nordic Journal of Working Life Studies
  Anmod om følgende roller.
 • Nordic Theatre Studies
  Anmod om følgende roller.
 • Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
  Anmod om følgende roller.
 • Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
  Anmod om følgende roller.
 • Nordiske Studier i Leksikografi
  Anmod om følgende roller.
 • Nordiske Udkast
  Anmod om følgende roller.
 • Ny forskning i grammatik
  Anmod om følgende roller.
 • NyS, Nydanske Sprogstudier
  Anmod om følgende roller.
 • OJS på dansk
  Anmod om følgende roller.
 • Outlines. Critical Practice Studies
  Anmod om følgende roller.
 • Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik
  Anmod om følgende roller.
 • Peripeti
  Anmod om følgende roller.
 • Periskop – Forum for kunsthistorisk debat
  Anmod om følgende roller.
 • Personalhistorisk Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Politica
  Anmod om følgende roller.
 • Politik
  Anmod om følgende roller.
 • Proceedings of Pragmatic Constructivism
  Anmod om følgende roller.
 • Proceedings of the Danish Institute at Athens
  Anmod om følgende roller.
 • Prototyper – Studier i design
  Anmod om følgende roller.
 • Psyke & Logos
  Anmod om følgende roller.
 • Qualitative Studies
  Anmod om følgende roller.
 • RADAR - Historiedidaktisk tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
  Anmod om følgende roller.
 • Registreringstidende for Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger
  Anmod om følgende roller.
 • Religion i Danmark
  Anmod om følgende roller.
 • Religionsvidenskabeligt Tidsskrift
  Anmod om følgende roller.
 • Res Cogitans
  Anmod om følgende roller.
 • Retskraft - Copenhagen Journal of Legal Studies
  Anmod om følgende roller.
 • Revue Romane
  Anmod om følgende roller.
 • Romantik: Journal for the Study of Romanticisms
  Anmod om følgende roller.
 • Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene
  Anmod om følgende roller.
 • Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology
  Anmod om følgende roller.
 • Scandinavian Political Studies
  Anmod om følgende roller.
 • SIGNS
  Anmod om følgende roller.
 • Skandinaviske Sprogstudier
  Anmod om følgende roller.
 • Skriftserien Socialt Arbejde
  Anmod om følgende roller.
 • Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie
  Anmod om følgende roller.
 • Social Interaction. International Journal for Video-Based Studies of Human Sociality
  Anmod om følgende roller.
 • SoundEffects. An interdisciplinary journal of sound and sound experience
  Anmod om følgende roller.
 • Sprog i Norden
  Anmod om følgende roller.
 • Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik
  Anmod om følgende roller.
 • Studier i læreruddannelse og -profession
  Anmod om følgende roller.
 • Studier i Pædagogisk Filosofi
  Anmod om følgende roller.
 • Studier i Pædagogisk Filosofi. Monografiserie
  Anmod om følgende roller.
 • Sundhedsprofessionelle studier
  Anmod om følgende roller.
 • Sønderjydske Årbøger
  Anmod om følgende roller.
 • Technical Report Biological and Chemical Engineering
  Anmod om følgende roller.
 • Technical Report Civil and Architectural Engineering
  Anmod om følgende roller.
 • Technical Report Electronics and Computer Engineering
  Anmod om følgende roller.
 • Technical Report Mechanical Engineering
  Anmod om følgende roller.
 • Temp - tidsskrift for historie
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Arbejdsliv
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Islamforskning
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Landøkonomi
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Professionsstudier
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Sprogforskning
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskrift for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (UNEV)
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskriftet Antropologi
  Anmod om følgende roller.
 • Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)
  Anmod om følgende roller.
 • Torture Journal
  Anmod om følgende roller.
 • UCPH NanoVidenskab KU
  Anmod om følgende roller.
 • Aarhus Series on Human Centered Computing
  Anmod om følgende roller.
Hvis du har anmodet om at være bedømmer hos et af tidsskrifterne bedes du anføre dine emneinteresser.