Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Studier i Pædagogisk Filosofi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for Studier i Pædagogisk Filosofi til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug. E-mails vil blive brugt udelukkende i relation til Studier i Pædagogisk Filosofi.