Chefredaktør

Jørgen Huggler

Assisterende chefredaktør

Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark

Redaktionssekretær

Mathias Christensen, Aarhus Universitet, Danmark

Redaktion for fagfællebedømmelse

Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark
Nanna Duchene, Danmark
Torill Strand, University of Oslo, Norge

Anmeldelsesredaktion

Brita Carmen Sommer, Aarhus Universitet, Danmark
Ingerid S. Straume, Norge
Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark

Redaktionspanel

Jan Bengtsson, Sverige
Guðmundur Heiðar Frímannsson, University of Akureyri, Island
Hansjörg Hohr
Ari Kivelä, Finland
Søren Harnow Klausen
Alexander Oettingen, Danmark
Anne-Marie Eggert Olsen
Torill Strand, University of Oslo, Norge
Michael Uljens, Finland
Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark

Bedømmere

Hans Siggaard Jensen, Aarhus Universitet, Danmark
Niels Buur Hansen, University College Syddanmark, Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling, Danmark
Turid Løyte Hansen, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Norge
Ulla Thøgersen, Aalborg Universitet
Jenny Elise Steines
Carl Cederberg, Senior lecturer, the Philosophy Department, Center for Practical Knowledge, and the Department for Teacher Training and Education Studies. Södertörns Högskola, Sverige
Henrik Vase Frandsen
Bosse Bergstedt, Professor i pedagogik, Avdelingen för pedagogik, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Steinar Bøyum, Institutt for pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Norge, Norge
Herner Sæverot
Steen Wackerhausen
Birgit Schaffar-Kronqvist, Åbo Akademi University, Vasa, Finland
Peter Wolsing, Syddansk Universitet, Danmark
Lars Løvlie, Universitetet i Oslo, Norge
Odin Lysaker, Universitetet i Agder (UiA), Norge
Lars Erslev Andersen
Jan Bengtsson, Sverige
Lars Grassmé Binderup, Danmark
Anne-Marie Søndergaard Christensen
Finn Collin
Jan Faye
Guðmundur Heiðar Frímannsson, University of Akureyri, Island
Sune Frølund, Århus Universitet, forskningsmiljøet for pædagogisk filosofi
Jens Glebe-Møller
Gorm Harste
Carl-Göran Heidegren
Lars Hertzberg
Hansjörg Hohr
Kirsten hyldgaard
Uffe Juul Jensen
Ólafur Páll Jónsson
Dorthe Jørgensen
Ari Kivelä, Finland
Søren Harnow Klausen
Carl Henrik Koch
Amnon Lev
Sune Lægaard
Alexander Oettingen, Danmark
Anne-Marie Eggert Olsen
Lars Axel Petersen
Solveig M. Reindal
Jacob Dahl Rendtorff
Klas Roth
Thomas Rømer
Robin May Schott
Torill Strand, University of Oslo, Norge
Michael Uljens, Finland
Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark
Audun Øfsti

Oversættere

William Cleary
Tomas Bjørnstad, Studerende på Pædagogisk Filosofi ved Aarhus Universitet., Danmark

Manuskriptredaktører

Thomas Andreasen, Grønland
Sander Pedersen
Dennis Matthew Winslow
Jane Lanng, VIA UC, Danmark
Regitze Wind

Korrekturlæsere

Daniel Schultz Nielsen, Copenhagen Business School, Danmark
Brita Carmen Sommer, Aarhus Universitet, Danmark

Layoutredaktion

Dennis Matthew Winslow
Allan Werk, Danmark