Om tidsskriftet

Fokus og område

Område
Studier i Pædagogisk Filosofi er et elektronisk on-line, open access, non-profit og peer-reviewed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Mål
Studier i Pædagogisk Filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion. Artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk, samt på engelsk.

Målgruppe
Studier i Pædagogisk Filosofi skal først og fremmest publicere forskning, der retter sig mod fagfæller. Tidsskriftet sigter således efter samme målgruppe i Norden som Studies in Philosophy and Education, Educational Philosophy and Theory, Journal of Philosophy of Education, og Educational Theory. Tidsskriftet henvender sig derfor også til studerende og kandidater i pædagogisk filosofi, samt undervisere og forskere på de nordiske højskoler (Högskoler og University Colleges), som gerne vil udvikle deres pædagogisk filosofiske viden og kunnen, både som læsere og som skribenter.

Peer review-proces

Studier i Pædagogisk Filosofi følger gængs redaktionel politik og fremgangsmåde for peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, idet der tilstræbes et højt niveau af integritet og troværdighed i dets faglige indhold.  Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet, der alle undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review) for at sikre den højest mulige kvalitet.  Ved bedømmelser lægges der både vægt på det faglige indhold og den sproglige formulering. Som udgangspunkt vil der kræves mindst to bedømmelser per artikel. Hvis to bedømmelser er meget divergerende, så kan artiklen sendes med begge bedømmelser til et redaktionsmedlem. Her afgøres om der skal en tredje bedømmelse til.

Publiceringshyppighed

Studier i Pædagogisk Filosofi udkommer to gange årligt, første gang marts 2012 (til årsmøde i Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning) og derefter hvert halve år. Hvert nummer af tidsskriftet vil være på ca. 100 sider, heraf ca. 50 sider med peer-reviewed temaartikler, max. 5 sider introduktion til tema, ca. 30 sider med peer-reviewed artikler uden for tema, ca. 10 sider med anmeldelser og 5 sider med kronik el.lign.

Politik om Open Access

Studier i Pædagogisk Filosofi ønsker at bidrage til menneskehedens oplysning og almendannelse. Derfor er der fuldstændig fri adgang til at læse tidsskriftets artikler i tidsskriftet via nettet. Viden bør stilles frit til rådighed i det moderne videnssamfund; kun på den måde kan det sikres, at sandheden altid nyder fremme. Studier i Pædagogisk Filosofi kræver derfor heller ikke afgivelse af copyright ved publicering.

Betaling og gebyrer

Vi opkræver ikke gebyrer eller betaling i forbindelse med bedømmelse og udgivelse af artikler.

Publikationsetik

Studier i Pædagogisk Filosofi følger de standarder, der etableres i "The Danish Code Of Conduct for Research Integrity" (2014). De tre overordnede principper er: Ærlighed, transparens og ansvarlighed. Ved brud på tidsskriftets regler eller standarder for god forskning, vil tidsskriftet enten sørge for at udbedre fejlen eller i de mest ekstreme tilfælde, trække publikationer tilbage.

Den fulde forskningsetik kan findes her: https://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf.
Et resumé kan findes her: https://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/summary-the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf.