Studier i Pædagogisk Filosofi https://tidsskrift.dk/spf <p>Studier I Pædagogisk Filosofi publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand på dansk, svensk, norsk og engelsk.</p> da-DK <p>Forfatteren/forfatterne og tidsskriftet deler copyrighten, og skal begge krediteres ved brug af publiceret materiale til citat eller lignende. Artikler publiceret i&nbsp;<em>Studier i Pædagogisk Filosofi&nbsp;</em>må bruges (downloades) og genbruges (distribueres, kopieres, citeres) frit til <strong><em>ikke-kommercielle</em></strong> formål. Artikler publiceret i&nbsp;<em>Studier i Pædagogisk Filosofi</em>&nbsp;må, efter godkendelse fra redaktionen, gerne publiceres i andre tidsskrifter (<em>Studier i Pædagogisk Filosofi&nbsp;</em>publicerer dog <em><strong>ikke</strong></em> selv artikler, der tidligere har været publiceret). Artikler må gerne uploades i instutionelle databaser, hvis dette kræves af forfatteren som del af en bevilling eller er institutionelt krav.</p> johu@edu.au.dk (Jørgen Huggler) martinbjerrebygballe@gmail.com (Martin Bjerre Bygballe, Redaktionssekretær) tir, 31 dec 2019 00:00:00 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Teoretisk pædagogik https://tidsskrift.dk/spf/article/view/111186 <p>Den historiske udvikling af teoretisk pædagogik i dansk sammenhæng.</p> Thyge Winther-Jensen Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/111186 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Om og for praksis https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110456 <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt;">I bestræbelsen på at placere et gennemført forskningsprojekt undersøges om det kan knyttes an til den åndsvidenskabelige pædagogik, der i Tyskland og Nederlandene dominerede den akademiske pædagogik i den første to tredjedel af det 20. århundrede. Der var gode grunde til at denne akademiske disciplin blev udkonkurreret at hhv. en empirisk-analytisk og en kritisk-emancipatorisk tilgang, men udfordringen af at etablere en pædagogisk videnskab der hverken er teknisk eller normativ er fortsat aktuel. Den åndsvidenskabelige pædagogik fik sin egenart af, at den søgte at manifestere sig på feltet mellem det man kan vide om barnet og det barnet kan blive til. I en kritisk gennemgang foreslås, at det er muligt at holde fast ved ønsket om en pædagogisk videnskab om og for praksis, når man forankrer den i pædagogikkens karakter af at være et projekt. Pædagogik bliver derved til en handlingsvidenskab, der er hjemsted for forskningsprojekter som det projekt der præsenteres i artiklens begyndelse. </span></p> Jan Jaap Rothuizen Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110456 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Det pædagogiske paradoks https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110883 <p>Artiklen vil diskutere det pædagogiske paradoks primært ud fra D. Benner. Artiklen hævder, at det pædagogiske paradoks hviler på en forståelse af frihed, der hos Benner er underbelyst, og en idé om autenticitet, der ender i det isolerede Selv. Jeg foreslår her over for at studere appellens fænomen m.h.p. at indkredse en idé om frihed, der ikke udelukker enhver ydre indflydelse.</p> Henrik Vase Frandsen Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110883 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110906 <p>Artiklen perspektiverer på&nbsp;den almene pædagogiks aktuelle, pressede tilstand, i lyset af de centrale, transnationale udviklingstendenser inden for uddannelsesstyring der har gjort sig gældende de sidste ca. 25-30 år. Dette gøres, ved at tage afsæt i de såkaldte <em>antinomier</em>, som en række pædagogiske forskere har forholdt sig til som definerende for moderne pædagogik. Denne tematik blevet sat på dagsordenen af aktuelle uddannelsesforskere som bl.a. Alexander von Oettingen; Michael Uljens; Lars Løvlie; Gert Biesta, Birgit Schaffar og Dietrich Benner. Oettingen ser&nbsp;nærmere bestemt&nbsp;spørgsmålet om pædagogisk professionalitet som spaltet i fire antinomiske paradokser, der angår (i) Rationalisering (sociologi); (ii) Pluralisering (kultur); (iii) Individualisering (psykologi) og (iv) Civilisering (natur, filosofi) (Oettingen i Kristensen &amp; Laursen: 2012, s. 531-549). Disse pædagogiske paradoksaliteter har en rod bl.a. hos Kant, Rousseau og Herbart. Artiklen søger gennem fokusering af&nbsp;sådanne pædagogiske antinomier eller paradokser (omkring pædagogikkens videns-, værdi-, institutions- samt handlings-problem, jf. Oettingen: 2010) at vise, hvorledes den transnationale uddannelsesrevolution de sidste 25-30 år har udtyndet den almenpædagogiske undermuring af begreberne: I.&nbsp;<em>professionalitet, II. læring, III. autenticitet og IV. dannelse</em>. Dermed&nbsp;fokuseres de almenpædagogiske problemstillinger der kendetegner disse fire begreber. Dette gøres for at vise, hvorledes den transnationale uddannelsesstyring i dette lys udgør en bekymrende afvikling eller sammenklapning af pædagogikkens almene grundtræk.</p> Frederik Pio Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110906 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Pædagogikken i videnskabernes mosaik https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110509 <p>En analyse af de videns- og forskningsformer der bestemmer pædagogikens karakter. Der sondres mellem tre 1. forskning om hver der virker, 2. forskning med henblik på at forklare og forstå - dvs. udvikle teorier og 3. forskning der søger anvendelse af teorier i et nødvendigt samspil med filosofisk antropologi og etik.&nbsp;</p> Hans Siggaard Jensen Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110509 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Indledning https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121088 <p>Indledning</p> Johannes Adamsen, Carla Birgitte Nielsen, Merete Wiberg Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121088 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Michael Rasmussen (red.): Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121089 Bill Cleary Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121089 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200 Mindeord https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121091 <p>Mindeord om Thyge-Winther Jensen</p> Hans Vejleskov, Jørgen Huggler, Oliver Kauffmann Copyright (c) 2019 Delt https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121091 ons, 24 jun 2020 00:00:00 +0200