Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Bidrag til Studier i pædagogisk filosofi modtages og reviewes året rundt.

Krav til indsendte manuskripter:

 1. I første omgang (altså for at kunne accepteres til fagfællebedømmelse (peer-review)):

  Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret på skandinaviske sprog, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.

  Artikel manus uploades som Wordfil eller RTF til tidsskriftet. Det kræver registering som forfatter. Se http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/user/register

  Manus bør indeholde et kort resummé (100 ord), der sammenfatter artiklens indhold og formål, ligesom forfatterne bedes angive max. 10 nøgleord.

  Manus skal være anonymiseret, dvs. ingen autoreferencer ("min artikel..."), fjern forfatter identifikation fra filens dokumentegenskaber.

  Omfang: 30.000-80.000 anslag incl. alt (noter, mellemrum, litteratur etc.)

  Sprog: Dansk, norsk, svensk

  OBS! OBS!
  Artikel manus på engelsk kan indsendes til bedømmelse.


 2. I anden omgang (altså hvis bidraget antages til publikation), så skal følgende gælde:

  Manus skal opfylde normerne for "Notes and Bibliography" på http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

  Brug venligst fodnoter. Alle fremmedsproglige citater skal oversættes; angiv gerne original citat i fodnote.
  Forfatterne bedes ligeledes angive institutionel tilknytning og mailadresse.

  Manus sker al et kort abstract (max. 100 ord) på engelsk.

Anmeldelser:

 • Forslag om bog til anmeldelse med angivelse af anmelders postadresse sendes i første omgang til anmeldelsesredaktion (spf-anm@paedagogiskfilosofi.dk).

  Hvis forslaget godtages (som note, anmeldelse eller essay), sørger redaktionen for at bogen (bøgerne) tilsendes anmelderen.

  Bognoter 2.000 anslag, anmeldelser 8.000 anslag og essays 20.000 anslag. Essays indsendes som almindelige artikler til fagfællebedømmelse.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Studier i Pædagogisk Filosofi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for Studier i Pædagogisk Filosofi til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug. E-mails vil blive brugt udelukkende i relation til Studier i Pædagogisk Filosofi.