For forfattere

Velkommen til tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter. Her kan du finde mere end 180 tidsskrifter og årbøger i digital fuldtekst.

Nogle tidsskrifter anvender tidsskrift.dk til hele den redaktionelle proces fra indsendelse af et manuskript til udgivelse af den færdige artikel. Andre anvender blot tidsskrift.dk til udgivelse og modtager i stedet manuskripter sendt direkte til redaktionens e-mail (udenom tidsskrift.dk). Du finder oplysninger herom på det enkelte tidsskrifts side.

Du finder også her tidsskrifter, der ikke længere udgiver artikler, og de modtager derfor heller ikke manuskripter.

I det følgende finder du en vejledning i, hvordan du indsender et bidrag til et tidsskrift på tidsskrift.dk, der benytter tidsskrift.dk til hele den redaktionelle proces.

Du finder også en generel tjekliste, der er god at gennemgå, inden du indsender dit bidrag.

Husk desuden altid at orientere dig i tidsskriftets egne retningslinjer for bidrag, skrivevejledninger m.m., som de enkelte tidsskriftredaktioner udarbejder og tilgængeliggør på tidsskriftets side.

Hvis vejledningen nedenfor ikke opfylder dine behov, anbefaler vi The Public Knowledge Projects engelsksprogede guide, der kombinerer tekst, screenshots og video.

Generel tjekliste til forfattere inden indsendelse

  • Tjek altid retningslinjer og skrivevejledning udarbejdet af det tidsskrift, du ønsker at bidrage til. Hvilket filformat, sprog, referencesystem (m.v.) modtages?
  • Orienter dig i tidsskriftets vilkår med hensyn til eksempelvis ophavsret og licens.
  • Undgå at andre fejlagtigt krediteres for dit arbejde ved at tilknytte et Open Research and Contributor ID (ORCID) til dit arbejde. Registrér dig hos ORCID.

 

Trin-for-trin vejledning i indsendelsesprocessen

A) Registrér dig ved tidsskriftet

Ønsker du at indsende et artikelbidrag til et tidsskrift, skal du først registrere dig ved tidsskriftet og logge ind (hvis du allerede er registeret hos tidsskriftet, kan du blot logge ind). Du kan derefter følge denne vejledning til at registrere dig som forfatter. Hvis du allerede er registreret ved at andet tidsskrift hos tidsskrift.dk, kan du følge denne guide for at registrere dig ved et nyt tidsskrift.

B) Indsend dit bidrag i 5 simple trin

Når du er logget ind og er inde på siden for det tidsskrift, du vil indsende din artikel til, skal du trykke på knappen "Indsend" i højre kolonne og herefter vælge "Foretag en ny indsendelse". Her har du også mulighed for at se igangværende indsendelser, hvis du har sådanne.

Herefter præsenteres du for trin 1 i en 5-trins indsendelsesproces, der lader dig uploade og beskrive dit bidrag.

Trin 1

I trin 1 bliver du bedt om at angive en række indledende informationer om dit manuskript, og læse samt acceptere en række indsendelseskrav.

De informationer, du skal udfylde, varierer tidsskrifterne imellem, men kan inkludere: hvilket sprog, din artikel er på, hvilken tidsskriftsektion artiklen bør indgå i (artikel, anmeldelse mv.), samt hvilken kategori dit bidrag tilhører.

Inkluder eventuelle kommentarer til redaktionen, læs og accepter tidsskriftets copyright-betingelser og persondataerklæring og tryk "Gem og fortsæt".

Trin 2

I trin 2 kan du uploade den eller de filer, der indeholder dit bidrag. Det er muligt at uploade flere filer på éen gang. Herefter vælger du hvilken type indhold, de individuelle filer rummer (artikeltekst, dataset, mv.).

Trin 3

I trin 3 angiver du yderligere oplysninger om dit bidrag, herunder titel, eventuel undertitel samt abstract/resumé. Hvis tidsskriftets hjemmeside kan ses på flere forskellige sprog, kan du i selvstændige felter tilføje samme oplysninger på øvrige sprog.

Du kan også tilføje eventuelle øvrige bidragydere. Vælg "Tilføj bidragyder", udfyld oplysninger og klik "Gem", og vedkommende er nu tilføjet listen over bidragydere.

Hvis tidsskriftet tillader kategorier og/eller emneord, kan du også tilføje disse. For at registrere et emneord skal du blot skrive ordet og trykke ‘Enter’ efter hver benævnelse, hvormed ordet formateres som et emneord.

I reference-feltet tilføjer du manuskriptets referencer. Sørg for også at tage referencernes DOI (Digital Object Identifier) med, hvis de har en sådan. På denne side hos Crossref kan du slå en reference op for at tjekke, om den har et tilknyttet DOI.

Trin 4

I trin 4 skal du blot bekræfte, at du er tilfreds med din indsendelse ved at trykke "Afslut indsendelse". Hvis ikke kan du gå tilbage til de forrige trin og tilrette informationer.

Trin 5

Din indsendelse er nu afsluttet, og redaktionen er blevet underrettet om din indsendelse.

Når bedømmelsen er fuldført modtager du en e-mail med redaktionens beslutning.

C) Rediger og følg dit bidrag gennem det redaktionelle workflow

Går du ind på din personlige profil og vælger ‘Indsendelser’ i venstre kolonne, kan du under fanen ‘Min kø’ se dit indsendte manuskript.

Klikker du på det pågældende manuskript kan du under fanen ‘Publikation’ gennemse din indsendelse. Her har du alt afhængig af tidsskriftets indstillinger også mulighed for at ændre i metadata (ændre titel, rette stavefejl, opdatere resumé, tilføje bidragydere m.v.). Bemærk, at hvis ‘Gem’ forbliver grå når du har foretaget dine ændringer, giver tidsskriftet ikke mulighed for tilretning i metadata. Du må da kontakte redaktionen for at få indført ændringerne.

Under fanen ‘Workflow’ har du mulighed for at følge, hvilket trin i den redaktionelle proces dit bidrag befinder sig på (indsendelse, bedømmelse, manuskriptredigering eller produktion). Når artiklen er blevet bedømt, er det her, du får besked om hvilke eventuelle ændringer, der eventuelt skal foretages i artiklen. Det er også her du skal uploade din reviderede version af artiklen i feltet ‘Revision’.

Redaktionen bliver automatisk notificeret om, at den reviderede artikel er uploadet.

Du har dog også mulighed for selv at kommunikere med redaktionen i feltet ‘Drøftelser under bedømmelse’.