Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Forum for Idræt behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
  • Tilhørsforhold
  • Land
  • E-mailadres­se
  • Brugernavn
  • Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­ger, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser, udelukkende til internt brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på: info@forumforidraet.dk.