https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2019-06-27T02:02:32+02:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114718 Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? 2019-06-27T02:02:32+02:00 Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient. tanja.r.vestergaard@gmail.com Line Damkjær Kruse, Cand.Scient. kruse@line-kruse.dk Karsten Elmose-Østerlund, Lektor kosterlund@health.sdu.dk <p>Københavns Kommune er den danske kommune, der har den dårligste dækning af idrætsfaciliteter. Denne artikel undersøger, med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 350 københavnske idrætsforeninger, tilfredsheden med idrætsfaciliteterne, herunder om foreningerne oplever, at deres behov for faciliteter bliver dækket.</p> 2019-06-09T09:00:21+02:00 ##submission.copyrightStatement##