https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2024-04-18T07:29:37+02:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144268 Gentofte Kommunes styring af bevægelse i folkeskolen set ud fra et governmentality-perspektiv 2024-03-20T09:28:00+01:00 Hjalte Düring hjd@kg.dk <p>Hvilken rolle spiller kommunerne i implementeringen af 45 minutters daglig bevægelse i folkeskolerne? Denne artikel har til formål at udfolde Gentofte Kommunes indsats med henblik på at fremme bevægelse i deres folkeskoler. Ny forskning viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem kommunernes prioritering af bevægelse på folkeskoleområdet. Ved at anvende Foucaults governmentality-begreb søger denne artikel at belyse den sprogpraksis og institutionelle struktur, der er styrende for folkeskolelærernes praksis med bevægelse i Gentofte Kommune. Derved sigtes der mod at bidrage til debatten om, hvordan kommunerne i højere grad kan udvikle og strukturere bevægelse i deres folkeskoler.</p> 2024-03-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144839 Effektive budskaber og kanaler til at motivere børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger 2024-04-18T07:29:37+02:00 Laura Emilie Milsø Westphal Stephensen Laura_3@outlook.dk Marlene Rosager Lund Pedersen mrlpedersen@health.sdu.dk <p>De danske boldspilsforbund har fokus på at rekruttere 3-6-årige børn til boldforeningerne for at inkludere dem i foreningsidrætten. Artiklen undersøger, hvilke faktorer der motiverer børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger med deres børn. Interviews med Volleyball Danmark og DBU blev udført, suppleret med forældreinterviews. Resultaterne viste, at pædagogerne var en vigtig kommunikationskanal til forældrene. Klar kommunikation med fokus på bevægelsesglæde, legende tilgang, inklusion af piger, varierede kommunikationskanaler og forståelse af forældrenes præferencer var vigtige faktorer for forældrenes engagement. Boldforeninger bør bygge relationer med pædagoger, tydeligt formidle deres tilbud, fremhæve bevægelsesglæden og bruge forskellige kanaler for effektivt at nå børnehaveforældre.</p> 2024-04-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024