https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2023-03-20T12:52:30+01:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136234 Pigefællesskaber i skateboarding 2023-02-23T07:48:30+01:00 Lærke Lund Bech llbech@hotmail.com Matilde Trustrup Jensen matilde_1808@hotmail.com Signe Højbjerre Larsen shojbjerre@health.sdu.dk <p>Formålet med artiklen er at bidrage med viden om, hvilken betydning pigefællesskaber har for pigers deltagelse i skateboarding. I artiklen viser vi, hvordan kønsstrukturer udfolder sig i skateboarding, og hvilke deltagelsesmuligheder piger oplever, de har. Artiklen tager afsæt i et casestudie af et dansk pigeskateboardfællesskab, som er undersøgt med kvalitative interviews og deltagende observation. Med afsæt i Pierre Bourdieus sociologi argumenterer vi for, at der knytter sig konkrete fordele, men også ulemper til etableringen af rene pigefællesskaber i forhold til at skabe bedre muligheder for pigers deltagelse og anerkendelse i skateboarding som mandsdomineret aktivitet.</p> 2023-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Lærke Lund Bech, Matilde Trustrup Jensen, Signe Højbjere Larsen https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136294 Hvad er sjov? 2023-03-01T15:30:10+01:00 Lotte Nygaard Andersen lonygaard@health.sdu.dk Nicoline Zachariassen Jepsen nicoline.z.jepsen@gmail.com Merete Møller memoller@health.sdu.dk <p>I et eksplorativt interviewstudie undersøgte vi, hvad der har betydning for unges oplevelse af sjov inden for foreningssport samt eventuelle forskelle og ligheder inden for individuel sport og holdsport. Undersøgelsen viste, at fællesskabet, stemningen, relationer, følelsen af at kende og acceptere hinanden samt vejret påvirker oplevelsen af sjov. De unge oplever, det er sjovt, når de bliver kompetente, er vedholdende og har foreningstilhørsforhold. Træneren er en nøgleperson. Variation i træningen og præmier kan facilitere sjove oplevelser, og præmierne vil minde de unge om oplevelserne. Inden for holdsport fremhæves samarbejde, mens finjustering og at være nysgerrig fremhæves inden for individuel sport.</p> 2023-03-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136657 Temabaseret idrætsundervisning – lige til højrebenet eller sort snak? 2023-03-20T12:52:30+01:00 Andreas Bolding Christensen abch@ucl.dk Jonas Degn jode22974@edu.ucl.dk Christopher Huus chhu17057@edu.ucl.dk <p>I artiklen undersøger vi udfordringer og potentialer forbundet med temabaseret idrætsundervisning. Det gør vi med udgangspunkt i dokumentanalyser af forskellige styringsdokumenter samt resultater fra undersøgelser og forskningsprojekter. I forlængelse heraf inddrages tre kvalitative interviews med idrætslærere, som har til formål at nuancere og konkretisere udfordringer og potentialer, som de oplever i deres praksis. Afslutningsvis samler vi op på analysen ved at præsentere fire anbefalinger til arbejdet med temabaseret idrætsundervisning.</p> 2023-03-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023