https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2019-10-21T02:04:00+02:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114999 Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi? 2019-07-10T15:42:17+02:00 Peter Forsberg, Ph.d.-stipendiat peter.forsberg@idan.dk Evald Bundgård Iversen, Lektor eiversen@health.sdu.dk <p>Denne artikel undersøger otte ledere af idrætsanlægs skabelse af offentlig værdi med baggrund i Ledelseskommissionens anbefaling om, at offentlige velfærdsinstitutioner skal sætte borgerne først og skabe værdi for hele lokalsamfundet. Artiklen anvender Moore’s (1995) teori om offentlig værdiskabelse til at undersøge, hvordan lederne i anlæggene italesætter anlæggets vision om værdiskabelse, samt hvilke handlinger lederne tager for at nærme sig visionen. Artiklen viser, at lederne har intentioner om at skabe værdi for idrætsforeninger og borgere bredt set, men at lederne operationelt fokuserer på idrætsforeningerne. Intentionerne om også at have fokus på borgere bredt set, fortaber sig i de daglige driftsopgaver.</p> 2019-06-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114881 Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter 2019-06-28T07:56:08+02:00 Jens Christian Nielsen, Lektor jcn@edu.au.dk Lotte Stausgaard Skrubbeltang, Studielektor lss@hst.aau.dk Jesper Stilling Olsen, Lektor jeo@edu.au.dk <p>Artiklen belyser relationer mellem unge talentfulde atleter og deres trænere. Ved at læse på tværs af interviewmateriale med unge idrætstalenter finder vi tre former for nøglerelationer trænere kan have i talentudviklingen, henholdsvis som gatekeepere, ressourcedistributører og partnere. Analyserne viser, at trænere indtager en nøgleposition i talentudvikling og talentudviklingsmiljøer, hvor de har en central betydning for tilblivelsen af unge talenter. Det diskuteres om den nøgleposition i talentudviklingen også indebærer et etisk ansvar for dem, der ikke kommer gennem gaten, får ressourcer distribueret eller opnår et partnerskab.</p> 2019-06-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114718 Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? 2019-10-21T02:04:00+02:00 Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient. tanja.r.vestergaard@gmail.com Line Damkjær Kruse, Cand.Scient. kruse@line-kruse.dk Karsten Elmose-Østerlund, Lektor kosterlund@health.sdu.dk <p>Københavns Kommune er den danske kommune, der har den dårligste dækning af idrætsfaciliteter. Denne artikel undersøger, med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 350 københavnske idrætsforeninger, tilfredsheden med idrætsfaciliteterne, herunder om foreningerne oplever, at deres behov for faciliteter bliver dækket.</p> 2019-06-09T09:00:21+02:00 ##submission.copyrightStatement##