https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2020-09-21T15:13:57+02:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/122144 Pilates og projektet ”Danish Wounded Warriors” 2020-09-21T15:13:57+02:00 Natacha Maria Hilkøb Natacha_Maria@hotmail.com Susanne Ravn, Professor (mso) sravn@health.sdu.dk <p>Artiklen har til formål at beskrive de kropslige erfaringer forbundet med Pilates-træningen i projektet Danish Wounded Warriors, specielt hvad der er unikt ved at anvende denne træningsform i rehabiliteringssammenhænge. De kropslige erfaringer er dermed i fokus for analysen, som involverer fænomenologiske præciseringer, specielt i forhold til kropsskema og kropsbillede. Casen peger på, at deltagerne i projektet udvikler både deres kropslige opmærksomhed samt evnen til at anvende denne konstruktivt i andre sammenhænge. Det fremhæves, at anvendelsen af åndedrættet spiller en væsentlig rolle for, hvordan bevægelser såvel som opmærksomheden orkestreres og dirigeres mod at lade en indre fornemmelse af bevægelsen dirigere bevægelsesforløbet.</p> 2020-05-26T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/120586 Inkluderende Idrætsundervisning 2020-06-03T14:58:23+02:00 Solveig Fogh Rostbøll, Lektor soro@kp.dk Louise Hinrichsen, Lektor lohi@kp.dk Pouline Mouritzen, Lektor nimo@kp.dk <p>Artiklen tager sit afsæt i et toårigt projekt på Professionshøjskolen Metropol med titlen: 'Inkluderende idrætsundervisning'. Målet med projektet har været at undersøge mulighederne for at skabe en idrætsundervisning, der tilgodeser alle eleverne. Der er tale om et interventionsstudie, hvor den inkluderende idrætsundervisning er afprøvet på elever i udskolingsklasser i København og omegn med henblik på at undersøge særlige motivationsskabende faktorer.</p> <p>Empirien omhandler observationer, interviews og en større spørgeskemaundersøgelse. I artiklen vil fundene blive præsenteret, og der vises modeller for principper bag den motiverende og inkluderende idrætsundervisning. Afslutningsvis angives praksiseksempler på baggrund af projektets resultater.</p> 2020-05-26T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##