https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2022-08-18T08:08:13+02:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132714 Den mulige og umulige krop 2022-05-31T14:55:59+02:00 Martine Aschenberg Frandsen Martine.frandsen@gmail.com Cecilie Dalsgaard Thomsen Ceciliethomsen94@hotmail.com Jan Toftegaard Støckel Jtoftegaard@health.sdu.dk <p>Artiklen omhandler kropsopfattelse og badekultur blandt piger i 4. til 6. klasse. Undersøgelsen viste, at pigerne havde en mere negativ end positiv kropsopfattelse, og at fravalget af bad efter idræt skyldtes usikkerhed om kroppen. Pigernes manglende viden om kroppens forandring og manglende opmuntring fra skoler og forældre til at bade i skolen kan også være årsag til, at få folkeskoleelever bader efter idræt.</p> <p>Fravalget af badet kan have negativ indflydelse på pigernes kropsopfattelse. Der kan skabes bedre forudsætninger for bad efter idræt ved at italesætte udfordringer og bekymringer overfor hinanden og opstille fælles regler for badet samt forbedring af badefaciliteterne.</p> 2022-06-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133745 Ungdomstræneren som kulturel leder 2022-08-10T12:52:06+02:00 Sofie Dideriksen sodid18@student.sdu.dk Simon Jørgensen simjo18@student.sdu.dk Annemari Munk Svendsen amsvendsen@health.sdu.dk Knud Ryom knudryom@ph.au.dk Louise Kamuk Storm lkstorm@health.sdu.dk <p>Formålet var at analysere, hvad der kendetegner tre ungdomstræneres praksis som kulturel ledelse, og at afprøve organisationspsykologen Edgar Scheins begrebsapparat som ramme. Data blev genereret gennem observationer og formelle interviews med trænerne. Cross-case analysen (Stake, 2006) viste bl.a., at trænerne skabte og opretholdt gruppekulturer gennem anerkendelse af bestemt adfærd og ved at fremhæve rollemodeller i gruppen. Opfattelsen af deres primære opgave og funktion som træner prægede også gruppekulturen. Scheins begrebsapparat var delvist brugbart til at analysere trænere som kulturelle ledere, men der er behov for at udvikle og kontekstualisere en undersøgelsesramme til studier af kulturel ledelse i unges idrætsmiljøer.</p> 2022-08-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133813 ”Paa Slaget 15.45 tog Transmissionen fra Berlin fat” 2022-08-18T08:08:13+02:00 Palle Schantz Lauridsen schantz@hum.ku.dk <p>De Olympiske Lege i Berlin i 1936 var den største mediebegivenhed, verden endnu havde oplevet. Med udgangspunkt i de medievidenskabelige begreber om mediebegivenhed og medielandskab undersøger artiklen den mediemæssige iscenesættelse af disse nazi-lege og den teknologiske hardware, nazisterne stillede til rådighed; hardware, som var forudsætningen for, at de kunne tilvejebringe den mest tidssvarende og teknisk set bedste formidling af legenes åbenlyse propagandistiske hensigt. Fokus er på, hvordan legene blev fremstillet i samtidens danske medielandskab, hvor radioens direkte transmissioner blev banebrydende, aviserne ryddede forsider, biograferne viste dokumentariske klip i ugerevyerne, og Ragnhild Hveger og Inge Sørensen blev Danmarks første medie-sportsstjerner.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022