Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> Forum for Idræt, Historie og Samfund da-DK Forum for Idræt 2596-4143 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Gentofte Kommunes styring af bevægelse i folkeskolen set ud fra et governmentality-perspektiv https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144268 <p>Hvilken rolle spiller kommunerne i implementeringen af 45 minutters daglig bevægelse i folkeskolerne? Denne artikel har til formål at udfolde Gentofte Kommunes indsats med henblik på at fremme bevægelse i deres folkeskoler. Ny forskning viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem kommunernes prioritering af bevægelse på folkeskoleområdet. Ved at anvende Foucaults governmentality-begreb søger denne artikel at belyse den sprogpraksis og institutionelle struktur, der er styrende for folkeskolelærernes praksis med bevægelse i Gentofte Kommune. Derved sigtes der mod at bidrage til debatten om, hvordan kommunerne i højere grad kan udvikle og strukturere bevægelse i deres folkeskoler.</p> Hjalte Düring Copyright (c) 2024 2024-03-20 2024-03-20 39 1 29 Effektive budskaber og kanaler til at motivere børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144839 <p>De danske boldspilsforbund har fokus på at rekruttere 3-6-årige børn til boldforeningerne for at inkludere dem i foreningsidrætten. Artiklen undersøger, hvilke faktorer der motiverer børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger med deres børn. Interviews med Volleyball Danmark og DBU blev udført, suppleret med forældreinterviews. Resultaterne viste, at pædagogerne var en vigtig kommunikationskanal til forældrene. Klar kommunikation med fokus på bevægelsesglæde, legende tilgang, inklusion af piger, varierede kommunikationskanaler og forståelse af forældrenes præferencer var vigtige faktorer for forældrenes engagement. Boldforeninger bør bygge relationer med pædagoger, tydeligt formidle deres tilbud, fremhæve bevægelsesglæden og bruge forskellige kanaler for effektivt at nå børnehaveforældre.</p> Laura Emilie Milsø Westphal Stephensen Marlene Rosager Lund Pedersen Copyright (c) 2024 2024-04-18 2024-04-18 39 30 56