Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> Forum for Idræt, Historie og Samfund da-DK Forum for Idræt 2596-4143 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Pigefællesskaber i skateboarding https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136234 <p>Formålet med artiklen er at bidrage med viden om, hvilken betydning pigefællesskaber har for pigers deltagelse i skateboarding. I artiklen viser vi, hvordan kønsstrukturer udfolder sig i skateboarding, og hvilke deltagelsesmuligheder piger oplever, de har. Artiklen tager afsæt i et casestudie af et dansk pigeskateboardfællesskab, som er undersøgt med kvalitative interviews og deltagende observation. Med afsæt i Pierre Bourdieus sociologi argumenterer vi for, at der knytter sig konkrete fordele, men også ulemper til etableringen af rene pigefællesskaber i forhold til at skabe bedre muligheder for pigers deltagelse og anerkendelse i skateboarding som mandsdomineret aktivitet.</p> Lærke Lund Bech Matilde Trustrup Jensen Signe Højbjerre Larsen Copyright (c) 2023 Lærke Lund Bech, Matilde Trustrup Jensen, Signe Højbjere Larsen 2023-02-23 2023-02-23 38 1 19 Hvad er sjov? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136294 <p>I et eksplorativt interviewstudie undersøgte vi, hvad der har betydning for unges oplevelse af sjov inden for foreningssport samt eventuelle forskelle og ligheder inden for individuel sport og holdsport. Undersøgelsen viste, at fællesskabet, stemningen, relationer, følelsen af at kende og acceptere hinanden samt vejret påvirker oplevelsen af sjov. De unge oplever, det er sjovt, når de bliver kompetente, er vedholdende og har foreningstilhørsforhold. Træneren er en nøgleperson. Variation i træningen og præmier kan facilitere sjove oplevelser, og præmierne vil minde de unge om oplevelserne. Inden for holdsport fremhæves samarbejde, mens finjustering og at være nysgerrig fremhæves inden for individuel sport.</p> Lotte Nygaard Andersen Nicoline Zachariassen Jepsen Merete Møller Copyright (c) 2023 2023-03-01 2023-03-01 38 20 46 Temabaseret idrætsundervisning – lige til højrebenet eller sort snak? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136657 <p>I artiklen undersøger vi udfordringer og potentialer forbundet med temabaseret idrætsundervisning. Det gør vi med udgangspunkt i dokumentanalyser af forskellige styringsdokumenter samt resultater fra undersøgelser og forskningsprojekter. I forlængelse heraf inddrages tre kvalitative interviews med idrætslærere, som har til formål at nuancere og konkretisere udfordringer og potentialer, som de oplever i deres praksis. Afslutningsvis samler vi op på analysen ved at præsentere fire anbefalinger til arbejdet med temabaseret idrætsundervisning.</p> Andreas Bolding Christensen Jonas Degn Christopher Huus Copyright (c) 2023 2023-03-20 2023-03-20 38 47 66