Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet Forum for Idræt, Historie og Samfund da-DK Forum for Idræt 2596-4143 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114999 <p>Denne artikel undersøger otte ledere af idrætsanlægs skabelse af offentlig værdi med baggrund i Ledelseskommissionens anbefaling om, at offentlige velfærdsinstitutioner skal sætte borgerne først og skabe værdi for hele lokalsamfundet. Artiklen anvender Moore’s (1995) teori om offentlig værdiskabelse til at undersøge, hvordan lederne i anlæggene italesætter anlæggets vision om værdiskabelse, samt hvilke handlinger lederne tager for at nærme sig visionen. Artiklen viser, at lederne har intentioner om at skabe værdi for idrætsforeninger og borgere bredt set, men at lederne operationelt fokuserer på idrætsforeningerne. Intentionerne om også at have fokus på borgere bredt set, fortaber sig i de daglige driftsopgaver.</p> Peter Forsberg, Ph.d.-stipendiat Evald Bundgård Iversen, Lektor ##submission.copyrightStatement## 2019-06-06 2019-06-06 34 1 48 71 Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114881 <p>Artiklen belyser relationer mellem unge talentfulde atleter og deres trænere. Ved at læse på tværs af interviewmateriale med unge idrætstalenter finder vi tre former for nøglerelationer trænere kan have i talentudviklingen, henholdsvis som gatekeepere, ressourcedistributører og partnere. Analyserne viser, at trænere indtager en nøgleposition i talentudvikling og talentudviklingsmiljøer, hvor de har en central betydning for tilblivelsen af unge talenter. Det diskuteres om den nøgleposition i talentudviklingen også indebærer et etisk ansvar for dem, der ikke kommer gennem gaten, får ressourcer distribueret eller opnår et partnerskab.</p> Jens Christian Nielsen, Lektor Lotte Stausgaard Skrubbeltang, Studielektor Jesper Stilling Olsen, Lektor ##submission.copyrightStatement## 2019-06-28 2019-06-28 34 1 26 47 Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114718 <p>Københavns Kommune er den danske kommune, der har den dårligste dækning af idrætsfaciliteter. Denne artikel undersøger, med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 350 københavnske idrætsforeninger, tilfredsheden med idrætsfaciliteterne, herunder om foreningerne oplever, at deres behov for faciliteter bliver dækket.</p> Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient. Line Damkjær Kruse, Cand.Scient. Karsten Elmose-Østerlund, Lektor ##submission.copyrightStatement## 2019-06-09 2019-06-09 34 1 1 25 10.7146/ffi.v34i1.114718