Arkiver

 • Forum for Idræt
  Årg. 37 Nr. 2 (2022)

  Dette nummer fortsætter Forum for Idræts tradition med at publicere godkendte artikler løbende.

 • Temanummer om Corona og idræt
  Årg. 37 Nr. 1 (2022)

  Det siges, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Derfor har redaktionen for Forum for Idræt taget initiativ til et temanummer om idræt og corona. Temanummeret, der redigeres af Bjarne Ibsen og Jens-Ole Jensen, sætter fokus på konsekvenserne af krisen, og publicerer de accepterede artikler løbende. I indledningsartiklen introduceres de enkelte bidrag.

   

 • Forum for Idræt
  Årg. 36 Nr. 1 (2021)

  Denne årgang fortsætter Forum for Idræts tradition med at publicere godkendte artikler løbende.

 • Forum for Idræt
  Årg. 35 Nr. 1 (2020)

  Denne årgang fortsætter Forum for Idræts tradition med at publicere godkendte artikler løbende.

 • Årg. 34 Nr. 1 (2019)

  Denne årgang fortsætter Forum for Idræts nye tradition med at publicere godkendte artikler løbende.

 • Årg. 33 (2018)

  Denne årgang fortsætter Forum for Idræts nye tradition med at publicere godkendte artikler løbende.

 • Årg. 32 (2017)

  Dette nummer udgiver de første artikler, der er accepteret til publicering på Forum for Idræts nye online-publikationskanal. Fremtidige artikler vil blive publiceret løbende.

 • Idræt i skolen, på eliteniveua og i historisk perspektiv
  Årg. 31 (2015)

  Gennem de senere år har der været vækst i antallet af forskere, der arbejder inden for idrætspædagogik, -sociologi, -historie, -psykologi, -økonomi m.v., og hvert år produceres mange interessante specialer inden for samme områder, hvoraf en del fortjener større udbredelse i dansk kontekst.

  Traditionelt har tidsskriftet “Forum for Idræt”, og det tidligere “Idrætshistorisk årbog”, været produceret ud fra forudbestemte temaer. Det er dog erfaringen, at de faste temaer kan virke begrænsende i forhold til at præsentere den brede vifte af den idrætsforskning, der foregår herhjemme inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

  Derfor har redaktionen omkring 2015-udgaven sigtet bredt og lavet et såkaldt ‘open call’ for artikler. Det åbne nummer har givet meget positiv respons fra det danske forskningsmiljø, og årets udgave behandler på den baggrund et varieret antal emner indenfor idræt i skolen,
  eliteidræt og idrætshistorie.

 • Sport Management
  Årg. 30 (2014)

  Sport Management er temaet for årets udgave af Forum for Idræt. Begrebet ‘management’ er en svær størrelse. Det dækker bredt og spænder lige fra idéer om innovation og entreprenørskab til ledelse og organisering samt evaluering af projekter og beslutningsprocesser.

  Denne brede definition af Sport Management kommer til udtryk i tidsskriftet, hvor en mere eller mindre broget flok af bidrag behandler emnet bl.a. i kontekster vedrørende idrætsfaciliteter, CSR i idrætten og ledelse af sportsklubber. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

 • Bevægelse i rum og rammer
  Årg. 29 (2013)

  I denne udgave af Forum for Idræt belyses og analyseres en række problemstillinger, der angår idrættens rum og rammer. Det er aktuelle undersøgelser inden for aktivt udeliv, byens rum, planlægning og drift af idræts haller samt idrætsarkitektur, som formidles.

  Artiklerne viser samlet den mangfoldighed og faglighed, der efterhånden er opbygget på dette felt. Og det afspejler den stigende politiske opmærksomhed på rammerne for borgernes bevægelsesmuligheder og de planlægningsværktøjer og investeringer, det kræver.  Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

 • Idrættens begivenheder og krydsfeltet mellem idrætshistorie og -sociologi
  Årg. 28 (2012)

  Dette nummer af Forum for Idræt er opbygget som et todelt temanummer. Først belyses betydningen af de store idrætsbegivenheder på dansk og international grund, som er afviklet inden for de sidste år. Disse idrætsevents ses i et historisk og nutidigt perspektiv.

  Herefter problematiseres den traditionelle anskuelse af, at idrætshistorie og idrætssociologi er to separate discipliner. Dette sker med inspiration fra et tværfagligt nordisk seminar i Lysebu i 2012. Disse bidrag retter fokus på den brede idræt og på legen.

  Samlet stiller artiklerne spørgsmål ved vor gængse opfattelse af forholdet mellem historie og sociologi. Der åbnes en debat om, hvilken betydning tilgangen fra forskellige fagdiscipliner har i forhold til, hvordan vi ser på idrætten. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

 • Idræt og velfærdspolitik
  Årg. 27 (2011)

  Den organiserede idræt er i disse år i fokus som et velfærdspolitisk middel, der kan medvirke til at løse sundheds- og socialpolitiske problematikker. Det har konsekvenser og betydning for idrættens udøvere og for relationen mellem staten, idrætten og borgerne.

  Artiklerne i dette nummer af Forum for Idræt diskuterer relationen mellem staten, den organiserede idræt og borgerne. Flere artikler belyser i historisk eller sociologisk perpsektiv en række specifikke velfærdspolitiske områder, hvor idrætten bliver brugt som middel i relation til sundhed, social integration og byplanlægning. 

  Temanummeret er blevet til i et redaktionelt samarbejde mellem foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund og forskere på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning samt Idrættens Fællesråd.

 • Sundhedskultur og bevægelseskultur
  Årg. 26 Nr. 2 (2010)

  Sundhed er ikke ét fænomen, men viser sig i form af forskellige sundhedskulturer, som underligger historisk forandring. Denne antologi beskriver forskellige sundhedskulturelle bølger og derfra resulterende modsætningsforhold. Bølgerne og modsætningerne analyseres i folkesundhedspolitik, skoleundervisningens sundhedskulturer og kropsterapier, i fitness, dans og friluftsliv. 

  Antologien er et resultat af samarbejdet i forskningsgruppen Kultur, bevægelse og sundhed på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

 • Sport and Development
  Årg. 26 Nr. 1 (2010)

  Sport or "sport for all" is often used as a means to social development in conflict affected countries. This special issue, prepared in collaboration with The Network for Sport and Development (NSD), focuses on sport as a potential  development tool.

  Sport are often believed to be of universal value and participation in them is encouraged for promoting social competences, enhanced learning ability, reduced criminality, a healthier lifestyle and democratic practices. How succesful is sport as a development tool in emergent nations?

  Can sport really change social behaviour in its participants? Can we justify imposing our own body culture on people from other countries and with different body cultures? These and other critical concerns are tackled in this special issue devoted to sport and development.

 • OL, politik og sport
  Årg. 25 (2009)

  I forbindelse med OL i Kina rullede en hed debat om sport, politik og menneskerettigheder henover den vestlige verden. Herhjemme kom debatten blandt andet til udtryk i spørgsmålet om kronprinsens IOC-kandidatur og boykotten af åbningsceremonien.

  Sport er i stigende udstrækning blevet big business, og den er svært at adskille fra politik, og på den baggrund fokuserer dette første nummer af Forum for Idræt på såval det nationale som det internationale politiske spil, som dansk eliteidræt i stigende udstrækning hvirvles ind i.

  Danske forskere analyserer og perspektiverer udviklingen. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning.

 • Idrætshistorisk årbog: Krydspres - sport, medier og udøvere
  Årg. 24 (2008)

  Idrætshistorisk Årbog 2008: Krydspres - sport, meder og udøvere

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur, Syddansk Universitetsforlag

 • Idræt, nation og politik - Nordiske komparationer
  Årg. 23 (2007)

  Idræt, nation og politik - nordiske komparationer

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur, Syddansk Universitetsforlag.

  Redigeret af Sine Agergaard, Anne Lykke Poulsen og Solveig Skovmose Vinther.

 • Kvinder, køn og krop - Kulturelle fortællinger
  Årg. 22 (2006)

  Idrætshistorisk årbog 2006: Kvinder, køn og krop - kulturelle fortællinger

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur, Syddansk Universitetsforlag.

  Redigeret af Else Trangbæk og Anne Lykke Poulsen.

 • Digitale bevægelser - Idræt, historie og formidling
  Årg. 21 (2005)

  Idrætshistorisk Årbog 2005: Digitale bevægelser - Idræt, historie og formidling.

  Redigeret af Bo Vestergård Madsen og Thomas Skovgaard.

  Dansk Idrætshistorisk Forening - krop og kultur

 • Idrættens møde- og kamppladser
  Årg. 20 (2004)

  Idrætshistorisk Årbog 2004: Idrættens møde- og kamppladser - Kultur, historie, politik.

  Redigeret af Bo Vestergård Madsen og Morten Mortensen.

  Dansk Idrætshistorisk Forening - krop og kultur.

  Syddansk Universitetsforlag

 • De moderne olympiske lege - værdier, mål, realiteter
  Årg. 19 (2003)

  Idrætshistorisk årbog 2003: De moderne olympiske lege - værdier, mål, realiteter.

  Redigeret af Per Jørgensen og Thomas Skovgaard.

  19. årgang.

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og kultur.

  Syddansk Universitetsforlag

 • Idræt og lokalhistorie - pejlinger og perspektiver
  Årg. 18 (2002)

  Idrætshistorisk årbog 2002: Idræt og lokalhitorie - pejlinger og perspektiver.

  Redigeret af Thomas Skovgaard Og Johnny Wøllekær.

  18. årgang.

  Dansk Idrætshistorisk Forening. Syddansk Universitetsforlag.

 • Sportens væsen og uvæsen
  Årg. 17 (2001)

  Idrætshistorisk årbog 2001: Sportens væsen og uvæsen.

  Redigeret af Jørn Hansen og Thomas Skovgaard.

  17. Årgang.

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur. Syddansk Universitetsforlag.

 • Idrættens Mangfoldighed Idrættens Grænser?
  Årg. 16 (2000)

  Idrætshitorisk Årbog 2000, 16. Årgang: Idrættens Mangfoldighed Idrættens Grænser?

  Redigeret af Jørn Hansen og Thomas Skovgaard.

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur. Odense Universitetsforlag

 • Folkekultur og Finkultur
  Årg. 15 (1999)

  Idrætshistorisk Årbog 1999: Folkekultur og Finkultur

  Redigeret Jørn Hansen og Thomas Skovgaard

  15. Årgang

  Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur. Odense Universitetsforlag

1-25 af 40