Årg. 28 (2012): Idrættens begivenheder og krydsfeltet mellem idrætshistorie og -sociologi

					Se Årg. 28 (2012): Idrættens begivenheder og krydsfeltet mellem idrætshistorie og -sociologi

Dette nummer af Forum for Idræt er opbygget som et todelt temanummer. Først belyses betydningen af de store idrætsbegivenheder på dansk og international grund, som er afviklet inden for de sidste år. Disse idrætsevents ses i et historisk og nutidigt perspektiv.

Herefter problematiseres den traditionelle anskuelse af, at idrætshistorie og idrætssociologi er to separate discipliner. Dette sker med inspiration fra et tværfagligt nordisk seminar i Lysebu i 2012. Disse bidrag retter fokus på den brede idræt og på legen.

Samlet stiller artiklerne spørgsmål ved vor gængse opfattelse af forholdet mellem historie og sociologi. Der åbnes en debat om, hvilken betydning tilgangen fra forskellige fagdiscipliner har i forhold til, hvordan vi ser på idrætten. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Publiceret: 2012-03-01