Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er skrevet i tidsskriftets Word-skabelon.
 • Der er angivet DOI-adresser eller anden URL-link til referencerne, hvor de er tilgængelige. Litteraturhenvisninger og litteraturlister følger seneste APA-stil.
 • Teksten er skrevet med dobbelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.
 • Manuskriptet er ledsaget af følgende (uploadet som selvstændige filer):

  a. dansk abstract (max 100 ord)
  b. udkast til engelsk resumé (max 100 ord),
  c. forfatterdata (max 100 ord) samt forfatterbillede,
  d. 1-2 illustrationer til artikel (jpg- eller tif-filer, min. 300 dp) med clearede trykkerettigheder (option, dvs. ikke et krav.).

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Forum for Idræt behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
 • Tilhørsforhold
 • Land
 • E-mailadres­se
 • Brugernavn
 • Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­ger, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser, udelukkende til internt brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på: info@forumforidraet.dk.