Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Idrætshistorie - Videnskabelig

Denne sektion bedømmer og publicerer videnskabelige artikler om idrætshistorie.

Idrætshistorie - Faglig

Denne sektion bedømmer og publicerer faglige artikler om idrætshistorie.

Idrætshistorie - Kronikker/Essays

Denne sektion bedømmer og publicerer kronikker eller essays om idrætshistorie.

Sportsmanagement og -økonomi - Videnskabelig

Denne sektion bedømmer og publicerer artikler inden for sportsmanagement og -økonomi.

Sportsmanagement og -økonomi - Faglig

Denne sektion bedømmer og publicerer faglige artikler om sportsmanagement og -økonomi.

Sociologi, krop og kultur - Videnskabelig

Denne sektion bedømmer og publicerer videnskabelige artikler inden for området sociologi, krop og kultur.

Sociologi, krop og kultur - Faglig

Denne sektion bedømmer og publicerer faglige artikler inden for området sociologi, krop og kultur.

Sociologi, krop og kultur - Kronikker/Essays

Denne sektion bedømmer og publicerer kronikker og essays artikler inden for området sociologi, krop og kultur.

Idrætspædagogik og -psykologi - Videnskabelig

Denne sektion bedømmer og publicerer videnskabelige artikler om idrætspædagogik og -psykologi.

Idrætspædagogik og -psykologi - Faglig

Denne sektion bedømmer og publicerer faglige artikler inden for idrætspædagogik og -psykologi.

Idrætspædagogik og -psykologi - Kronikker og essays

Denne sektion bedømmer og publicerer kronikker og essays om idrætspædagogik og -psykologi.

Idrætspolitik - Videnskabelig

Denne sektion bedømmer og publicerer videnskabelige artikler om idrætspolitik.

Idrætspolitik - Faglig

Denne sektion bedømmer og publicerer faglige artikler om idrætspolitik.

Idrætspolitik - Kronikker og Essays

Denne sektikon bedømmer og publicerer kronikker og essays om idrætspolitik.

Forum for Idræt - Generelt

I denne sektions ligger alle retro-digitaliserede udgaver af Forum for Idræt og Idrætshistorisk Årbog.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Forum for Idræt behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
  • Tilhørsforhold
  • Land
  • E-mailadres­se
  • Brugernavn
  • Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­ger, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser, udelukkende til internt brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på: info@forumforidraet.dk.