Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Forum for Idræt er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift. Artikler, der godkendes til publicering i tidsskriftets videnskabelige kategori optjener dermed BFI-point. Tidskriftet kan også følges på Twitter: @forumforidraet.

Tidsskriftets artikler falder i tre kategorier: 1) Kronikker/essays, 2) Faglige artikler og 3) Videnskabelige artikler. Redaktionen anbefaler, at forfattere anvender artikel-skabelonen, når de indsender artikler til bedømmelse. Download artikelskabelon for Forum for Idræt.

Kronikker/Essays

Kronikker eller essays er korte artikler, der udtrykker meninger eller drøfter aktuelle emner inden for et eller flere af de fagområder, der dækkes af tidsskriftet. Denne type artikel vil gennemgå en redaktionel proces. Essays eller debatindlæg må fylde max 300 ord.

Faglige artikler

Faglige artikler er længere, ofte praksisbaserede artikler, som skal igennem en redaktionel proces (fagfællevurdering). Disse artikler kan opfange nye metoder, tendenser, aktiviteter, lovkrav og bekendtgørelser etc. Nærmere format fastlægges af redaktionsgruppen. Faglige artikler må fylde max 5000 ord eksklusive referencer.

Videnskabelige artikler

Videnskabelige artikler er længere systematiske analyser på baggrund af teoretisk eller empirisk arbejde, og som skal igennem en videnskabelig peer-review proces.

Disse artikler bør bibringe ny forskningsbaseret viden – dvs. ny metodisk, teoretisk eller empirisk erkendelse.

Tidsskriftet vil særligt opfordre unge talenter og forskere til at forsøge publicering gennem tidsskriftet. Videnskabelige artikler må fylde mellem 6000-8000 ord eksklusive referencer.

Peer review-proces

Artikler forskelligt afhængigt af kategori.

  • Esseays bedømmes redaktionelt. 
  • Faglige artikler bedømmes redaktionelt og via én ekstern bedømmer.
  • Videnskabelige artikler bedømmes redaktionelt og af to eksterne bedømmere (under dobbelt blind-standard).

Publiceringshyppighed

Forum for Idræt publicerer løbende de artikler som tidsskriftet modtager, og godkender til publicering.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Sponsors

Idrættens Analyseinstitut
Forum for Idræt, Historie og Samfund

Tidsskriftshistorik

Forum for idræt, tidsskrift
[Odense]: Syddansk Universitetsforlag
Udgivelsesår
2009-2015 - ISSN: 19042183
Varianttitel: Idrætshistorisk tidsskrift

Relaterede titler
Fortsættelse af: Idrætshistorisk årbog. 0900-8632
Udgivet som del af: Også på internettet. Forum for idræt
Sprog: Dansk
Forfatter/ophav
Forum for Idræt, Historie og Samfund

Idrætshistorisk årbog
Udgivelse
Frederiksberg:

Forum for Idræt, Historie og Samfund
Udgivelsesår: 1985-2008.   ISSN: 2246-6452
Relaterede titler
Fortsættes som: Forum for idræt [online]. 2596-4143
Udgivet som del af: Også i papirform. Idrætshistorisk årbog
Forfatter/ophav
Dansk Idrætshistorisk Forening
Sprog:  Dansk