Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet da-DK <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> rasmus.storm@idan.dk (Forum for Idræt) pela14@frederiksberg.dk (Peter Jul Lange) tir, 04 maj 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Virus i idrætsfaget? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128377 <p>En stadig tilbagevendende diskussion om idræt i grundskolen handler firkantet udtrykt om modsætningen mellem en aktivitetsbaseret hhv. læringsbaseret tilgang til undervisningen. Hele situationen omkring COVID-19 har på mange måder tydeliggjort, hvilke forskellige opfattelser der er af idrætsfaget – både set indefra med lærerøjne og set udefra. Er opgaven med at højne idrætsfagets status blevet ramt af en virus på linje med resten af samfundet?</p> Anebine Danielsen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128377 fre, 27 aug 2021 00:00:00 +0200 Børn og unges bevægelse i krise https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112 <p>I artiklen undersøges COVID-19 nedlukningens indvirkning på danske børn og unges fysiske aktivitet. Desuden afdækkes skolerne og idrætsforeningernes rolle i relation til at understøtte børn og unges fysiske aktivitet under nedlukningen. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med børn og unge i alderen 6-16-år, som blev gennemført under anden nedlukning af samfundet (vinteren 2021). I artiklen præsenteres data fra 1.229 børn og unge, hvor deres fysiske aktivitet før og under nedlukningen sammenlignes og diskuteres i relation til de virkninger, det har at ændre rammerne for børn og unges vanlige fysiske aktivitet.</p> Charlotte Skau Pawlowski, Tanja Schmidt Copyright (c) 2021 Charlotte Skau Pawlowski, Tanja Schmidt https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112 man, 02 aug 2021 00:00:00 +0200 Kan man lave gymnastik på Zoom? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/127942 <p>I artiklen fortæller Lise Ravnkilde, hvordan Gymnastikforeningen ODK forsøgte at samle deres gymnaster online, så følelsen af holdånd og klubfællesskab kunne holdes i live under Coronaen. Erfaringerne fra foreningen er, at det var hold for de ældste gymnaster, som bedst kunne samle gymnasterne online, mens det var svært at få træning for børn til at fungere på den måde. Men foreningens instruktører udviste stor kreativitet og fleksibilitet i bestræbelsen på at fortsætte træningen.</p> Lise Ravnkilde Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/127942 fre, 02 jul 2021 00:00:00 +0200 Kreativitetsfremmende hjemmetræning under Covid-19 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/126164 <p>COVID-19 pandemien har medført en række udviklingsmæssige potentialer og udfordringer for idrætsudøvere på alle niveauer, herunder skærpede krav til udøvernes kreativitet. Baseret på kreativitetsteori og et review af kreativitetslitteraturen i sport, præsenterer artiklen tre anbefalinger til, hvordan børne- og ungeansvarlige kan inspirere udøverne til hjemmetræning. Disse idéer kan fastholde udøvernes engagement og udvikle kreative kompetencer, der er vigtige for at håndtere udfordringer forårsaget af forandringshændelser såsom COVID-19. Det anbefales således at 1) prioritere legen, 2) bruge selvpålagte begrænsninger og 3) træne kreative kompetencer. Der beskrives endvidere tre former for kreativitetstræning og gives eksempler på konkrete opgavebegrænsninger, der kan anvendes under hjemmetræning.</p> Ludvig J. T. Rasmussen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/126164 man, 03 maj 2021 00:00:00 +0200