Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> da-DK <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> rasmus.storm@idan.dk (Forum for Idræt) pela14@frederiksberg.dk (Peter Jul Lange) Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Den mulige og umulige krop https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132714 <p>Artiklen omhandler kropsopfattelse og badekultur blandt piger i 4. til 6. klasse. Undersøgelsen viste, at pigerne havde en mere negativ end positiv kropsopfattelse, og at fravalget af bad efter idræt skyldtes usikkerhed om kroppen. Pigernes manglende viden om kroppens forandring og manglende opmuntring fra skoler og forældre til at bade i skolen kan også være årsag til, at få folkeskoleelever bader efter idræt.</p> <p>Fravalget af badet kan have negativ indflydelse på pigernes kropsopfattelse. Der kan skabes bedre forudsætninger for bad efter idræt ved at italesætte udfordringer og bekymringer overfor hinanden og opstille fælles regler for badet samt forbedring af badefaciliteterne.</p> Martine Aschenberg Frandsen, Cecilie Dalsgaard Thomsen, Jan Toftegaard Støckel Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132714 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0200 Ungdomstræneren som kulturel leder https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133745 <p>Formålet var at analysere, hvad der kendetegner tre ungdomstræneres praksis som kulturel ledelse, og at afprøve organisationspsykologen Edgar Scheins begrebsapparat som ramme. Data blev genereret gennem observationer og formelle interviews med trænerne. Cross-case analysen (Stake, 2006) viste bl.a., at trænerne skabte og opretholdt gruppekulturer gennem anerkendelse af bestemt adfærd og ved at fremhæve rollemodeller i gruppen. Opfattelsen af deres primære opgave og funktion som træner prægede også gruppekulturen. Scheins begrebsapparat var delvist brugbart til at analysere trænere som kulturelle ledere, men der er behov for at udvikle og kontekstualisere en undersøgelsesramme til studier af kulturel ledelse i unges idrætsmiljøer.</p> Sofie Dideriksen, Simon Jørgensen, Annemari Munk Svendsen, Knud Ryom, Louise Kamuk Storm Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133745 Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200 ”Paa Slaget 15.45 tog Transmissionen fra Berlin fat” https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133813 <p>De Olympiske Lege i Berlin i 1936 var den største mediebegivenhed, verden endnu havde oplevet. Med udgangspunkt i de medievidenskabelige begreber om mediebegivenhed og medielandskab undersøger artiklen den mediemæssige iscenesættelse af disse nazi-lege og den teknologiske hardware, nazisterne stillede til rådighed; hardware, som var forudsætningen for, at de kunne tilvejebringe den mest tidssvarende og teknisk set bedste formidling af legenes åbenlyse propagandistiske hensigt. Fokus er på, hvordan legene blev fremstillet i samtidens danske medielandskab, hvor radioens direkte transmissioner blev banebrydende, aviserne ryddede forsider, biograferne viste dokumentariske klip i ugerevyerne, og Ragnhild Hveger og Inge Sørensen blev Danmarks første medie-sportsstjerner.</p> Palle Schantz Lauridsen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133813 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0200