Dette nummer udgiver de første artikler, der er accepteret til publicering på Forum for Idræts nye online-publikationskanal. Fremtidige artikler vil blive publiceret løbende.

Publiceret: 2017-03-14