Et essay om udvikling og indvikling

  • Cathrine Illeborg Lektor ved Egaa Gymnasium
Nøgleord: Vejvisning i faglig progression, idrætsfaglige kompetencer, de svageste elever, idræt i gymnasiet, læringspotentiale

Resumé

Dette essay kobler sig konkret til UVM-rapporten ”Progression - elevernes faglige udvikling i idræt”. Essayet vil på den ene side problematisere konsekvenser af manglende eller tilfældig progression og på den anden side den udfordring idrætslærere står midt i, når de skal lave 3-årsplan og planlægge faglig progression i undervisningen.

Idrætslæreren skal acceptere den præmis, at progressionsplanlægning særligt kommer de svageste elever til gode, fordi progressionstanken bygger på gentagelsesprincippet. Der lægges op til nytænkning af idrætsundervisningen på planlægningsniveau! Og der vises vej ind i progressionsjunglen.

Essayet diskuterer de 2 konkrete hjælpeværktøjer: kompetenceplan og idrætstaksonomi. Og dette serveres i en tid, hvor idrætslæreren står over for udfordringer, fordi fagets status er under pres i gymnasieskolen. På den positive side indføres eksamen på idræt C og på den negative side mister faget status som studieretningsfags – og faget skal ikke være obligatorisk på HF. Der er store omvæltninger på vej.

 

Publiceret
2017-03-14
Citation/Eksport
Illeborg, C. (2017). Et essay om udvikling og indvikling. Forum for Idræt, 32(1). https://doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31964
Sektion
Forum for Idræt - Generelt