Et essay om udvikling og indvikling

Cathrine Illeborg

Resumé


Dette essay kobler sig konkret til UVM-rapporten ”Progression - elevernes faglige udvikling i idræt”. Essayet vil på den ene side problematisere konsekvenser af manglende eller tilfældig progression og på den anden side den udfordring idrætslærere står midt i, når de skal lave 3-årsplan og planlægge faglig progression i undervisningen.

Idrætslæreren skal acceptere den præmis, at progressionsplanlægning særligt kommer de svageste elever til gode, fordi progressionstanken bygger på gentagelsesprincippet. Der lægges op til nytænkning af idrætsundervisningen på planlægningsniveau! Og der vises vej ind i progressionsjunglen.

Essayet diskuterer de 2 konkrete hjælpeværktøjer: kompetenceplan og idrætstaksonomi. Og dette serveres i en tid, hvor idrætslæreren står over for udfordringer, fordi fagets status er under pres i gymnasieskolen. På den positive side indføres eksamen på idræt C og på den negative side mister faget status som studieretningsfags – og faget skal ikke være obligatorisk på HF. Der er store omvæltninger på vej.

 


Nøgleord


Vejvisning i faglig progression, idrætsfaglige kompetencer, de svageste elever, idræt i gymnasiet, læringspotentiale

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31964

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


Hostet af Det Kgl. Bibliotek