“Altså jeg vil godt svede, men det må godt være på en pæn måde…”. Om pigers barrierer for deltagelse i idrætsundervisningen på gymnasiet

  • Astrid Hadberg Syddansk Universitet
  • Line Munk Nielsen Syddansk Universitet

Resumé

Idræt i folkeskolen er blevet evalueret flere gange: først i 2003-2004 i EVA-rapporten (Danmarks evalueringsinstitut, 2004) og igen i 2011-2012 i SPIF-rapporten (Munk & von Seelen, 2012). Noget lignende er ikke foretaget i gymnasiet. Heller ikke i et historisk perspektiv er der foretaget specielt mange undersøgelser af gymnasieidræt. Lektor Per Jørgensen skriver, at skoleidrætshistorie er en forholdsvis ny disciplin, særligt når det drejer sig om idræt i en gymnasial sammenhæng (2006, s.33).


Formålet med denne artikel er at belyse pigers oplevede barrierer for idrætsdeltagelsen i gymnasiet og i et bredere perspektiv at bidrage med viden om idrætsundervisningen i gymnasiet.

Referencer

Damkjær, S., Kroppen, i Madsen, A., Ejersbo, S. & Damkjær, S. (red) (1994), Den kultursociologiske omtanke, Akademisk Forlag, København K.

Danmarks Evalueringsinstitut (2004), Idræt i folkeskolen, Danmarks Evalueringsinstitut, København Ø.

Dreier, O., Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster, i Nielsen, K. & Kvale, S. (2000), Mesterlære – læring som social praksis, Hans Reitzels Forlag, København K.

Goffman, E. (1990), The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin Books, London, genoptryk.

Halkier, B., Fokusgrupper, i Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2015), Kvalitative metoder - En grundbog, Hans Reitzels Forlag, København K, 2. udgave.

Hiim, H. & Hippe, E. (1993), Læring gennem oplevelse, forståelse og handling – en studiebog i didaktik, Gyldendal, København.

Ibsen et al. (2015), Pigers idrætsdeltagelse - Hvorfor er der så mange piger, der ikke gå til idræt?, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Movements 2015:1.

Jacobsen, M.H. & Kristiansen, S. (2002), Erving Goffman. Sociologien om det elementære livs sociale former, Hans Reitzels Forlag, København K.

Jørgensen, P. (2006), Pigerne, drengene og gymnasieidrætten i det 20.århundrede, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Laursen, P.F. (2004), Den autentiske lærer. Bliv en god og effektiv underviser - hvis du vil, Nordisk Forlag A/S, København.

Laursen, P.F. (2007), Didaktik og kognition - En grundbog, Nordisk Forlag A/S, København, 2. udgave.

Munk, M. & von Seelen, J. (2012), Status på idrætsfaget 2011, webudgave; https://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/120411_SPIF_net.pdf, KOSMOS, Haderslev. (Besøgt d.09.04.2016).

Nielsen, U.T. (2011), Præstationssamfundet skaber defensive mennesker..., webudgave; http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2011/12/praestationssamfundet-skaber-defensive-mennesker, Besøgt d.08.12.15. Opdateret 08.12.11.

Rasborg, K., Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi, i Fuglsang, L., Olsen, P.B. & Rasborg, K. (red) (2013), Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af
fagkulturer og paradigmer, Samfundslitteratur, Frederiksberg C, 3.udgave.

Rogers, C.R., Hvad er læring?, i Illeris, K. (2000), Tekster om læring, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde.
Publiceret
2017-03-14
Citation/Eksport
Hadberg, A., & Nielsen, L. (2017). “Altså jeg vil godt svede, men det må godt være på en pæn måde…”. Om pigers barrierer for deltagelse i idrætsundervisningen på gymnasiet. Forum for Idræt, 32(1). https://doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31974
Sektion
Forum for Idræt - Generelt