Lærebøger i skoleidræt – på vej mod ”idræt som undervisning”?

Forfattere

  • Martin Elmbæk Knudsen Læreruddannelsen Haderslev, UC Syd

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31963

Nøgleord:

Teori og praksis, læremiddel, lærebog, skoleidræt, udskoling

Resumé

Behovet for at tydeliggøre uddannelsesdimensionen i skoleidræt og inddrage teori i den daglige undervisning er øget markant med indførelsen af vidensmål og en prøve i faget.

Udviklingen skaber et behov for at flytte idrætsfaget fra at tage sig ud som idræt som træning til i højere grad at fremstå som idræt som undervisning.

Artiklen præsenterer potentialer, som didaktiske læremidler til eleverne har, med henblik på at inddrage teori i idrætsundervisning i udskolingen – og dermed understøtte udviklingen henimod idræt som undervisning.

Referencer

Devis-Devis, J., Molina-Alventosa, J.P., Peiró-Velert, C., & Kirk, D. (2011). Selection of printed curriculum materials in physical education: recontextualizing pedagogical knowledge. European Physical Education Review, 17 (1), 19-34.

Eriksen, Mette Rose (2010). Deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlæreprincippet. In Schmidt, Maria-Christina Secher. Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg. Forlaget Dafolo.

Graf, S.T, Hansen, J.J., Hansen, T.I. (red.) (2012). Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler. Forlaget Klim, Århus N.

Hansen, Torben (2015). Udskolingen i bevægelse. Folkeskolen.dk 27.05.15 http://www.folkeskolen.dk/564085/store-omvaeltninger-for-proevefaget-idraet.

Jensen, Jens-Ole (2014): Skoleidrættens værdier og kultur. I:
Høj, Bodil Borg; Maibom, Inger; Rasmussen, Torben Nørregaard: Idrættens værdier og kultur – teori og praksis. KvaN Aarhus N.

Knudsen, Martin Elmbæk (2015a). Idræt på hjernen – elevhæfte til udskolingen. UCSYD.

Knudsen, Martin Elmbæk (2015b). Idræt på hjernen – lærervejledning til udskolingen. UCSYD.

Knudsen, Martin Elmbæk (2015c). www.idrætpåhjernen.dk. UCSYD.

Londos, Michael (2010). Spelet på Fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. Malmö Studies in Educational Sciences. Malmö Högskola.

Nielsen, Asger Gørup, Jessen, Bodil. Sådan vil skolelederne skære i forberedelsestiden. Berlinske 26. april 2013 http://www.b.dk/nationalt/saadan-vil-skolelederne-skaere-i-forberedelsestiden (fundet 27. august 2014).
Oettingen, Alexander (2016). Almen didaktik. Hans Reitzels Forlag.

Paustian, Pia, Bertelsen, Katrine (2013). Prøver i idræt 2010-2012. Det nationale videncenter KOSMOS.

Pedersen, Ulla (2008). Story Dialogue – nyt redskab til evaluering af børns handlekompetence?, Masterprojekt v/Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik, DPU København.

Peiro-Velert, C., Molina-Alventosa, P., Kirk, D., & Devis-Devis, J. (2015). The uses of printed curriculum materials by teachers during instruction ande the social construction of pedagogic discourse in physical education. Journal of teaching in physical education, 34, 18-35.

Svendsen, Annemari Munk (2012). Idræt. Forlaget Klim, Århus

UVM (2009a). Fælles Mål. Idræt.

UVM (2013). Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

UVM (2014a). Bekendtgørelse om folkeskolens prøver, BEK nr. 1001.

UVM (2014b). Fælles Mål. Idræt.

Van der Mars, H. (2006). Time and learning in physical education. I D. kirk, D. Macdonald & M. O'Sullivan (Eds.), The handbook of physical education (pp. 191-213). London: Sage.

Von Seelen, Jesper (2012). Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne. Ph.d-afhandling, Syddansk Universitet.

Von Seelen, Jesper; Munk, Mette (2012). Status på Idrætsfaget 2011, Det nationale videncenter KOSMOS.

Downloads

Publiceret

2017-03-14

Citation/Eksport

Knudsen, M. E. (2017). Lærebøger i skoleidræt – på vej mod ”idræt som undervisning”?. Forum for Idræt, 32(1). https://doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31963

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt