Årg. 30 (2014): Sport Management

					Se Årg. 30 (2014): Sport Management

Sport Management er temaet for årets udgave af Forum for Idræt. Begrebet ‘management’ er en svær størrelse. Det dækker bredt og spænder lige fra idéer om innovation og entreprenørskab til ledelse og organisering samt evaluering af projekter og beslutningsprocesser.

Denne brede definition af Sport Management kommer til udtryk i tidsskriftet, hvor en mere eller mindre broget flok af bidrag behandler emnet bl.a. i kontekster vedrørende idrætsfaciliteter, CSR i idrætten og ledelse af sportsklubber. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Publiceret: 2014-03-21