Årg. 26 Nr. 2 (2010): Sundhedskultur og bevægelseskultur

					Se Årg. 26 Nr. 2 (2010): Sundhedskultur og bevægelseskultur

Sundhed er ikke ét fænomen, men viser sig i form af forskellige sundhedskulturer, som underligger historisk forandring. Denne antologi beskriver forskellige sundhedskulturelle bølger og derfra resulterende modsætningsforhold. Bølgerne og modsætningerne analyseres i folkesundhedspolitik, skoleundervisningens sundhedskulturer og kropsterapier, i fitness, dans og friluftsliv. 

Antologien er et resultat af samarbejdet i forskningsgruppen Kultur, bevægelse og sundhed på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

Publiceret: 2010-07-01