Sundhedskulturelle bølger. Indledning til antologien

Forfattere

  • Henning Eichberg Syddansk Universitet
  • Jørn Hansen Syddansk Universitet
  • Per Jørgensen Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v26i2.31598

Nøgleord:

Indledning, sundhedskulturelle bølger, bevægelsesbegrebet

Resumé

Indledningen til Forum for idræt 02 - 2010.

Forfatterbiografier

Henning Eichberg, Syddansk Universitet

Henning Eichberg er kultursociolog, dr.phil. og underviser ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Han har forsket om idræt, krop og bevægelseskultur i historisk, sociologisk og filosofisk belysning, om teknologihistorie, om Den tredje verden (Indonesien) og om demokrati, etniske mindretal og national identitet. Blandt senere bogpublikationer kan nævnes: Body Cultures (1998), The People of Democracy (2004), Idræt som fest (2006), Bevægelse i festen (2006), og Bodily Democracy – Towards a Philosophy of Sport for All (2010).

Jørn Hansen, Syddansk Universitet

Jørn Hansen er lektor lic. fil. og uddannet historiker ved Aarhus Universitet, hvor han fik sin ph.d.-grad i 1984. Siden 1986 ansat ved Institut for Idræt og Biomekanik inden for idrættens humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Jørn Hansen underviser også ved uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab i emnet »Sundhedshistorie og videnskabsteori«. Forskningen har især drejet sig om idrætshistorie, sundhedshistorie, idrætspolitik og idrættens rolle i samfundet. Udvalgte publikationer: Ringene samles. En fortælling om den olympiske bevægelse Syddansk Universitetsforlag 2004; Fodbold – en kort verdenshistorie Syddansk Universitetsforlag 2006; Den moralske stedfortræder – og andre historier om idræt og politik Syddansk Universitetsforlag 2008 samt sammen med Troels Wolf gymnasielærebogen B – for bedre Idræt Gyldendal 2009.

Per Jørgensen, Syddansk Universitet

Per Jørgensen er ph.d., lektor i historie og har siden 2000 været ansat ved Institut for Idræt og Biomekanik i Odense inden for idrættens humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Forskningen har især drejet sig om sportens historie, skoleidrættens historie og idrættens rolle i samfundet. Udvalgte publikationer fra de seneste år: (2007). The Expression and Formation of »National Identity« through Sport – Danish Participation in the Olympic Soccer Tournaments 1908- 1960. I B. Kratzmüller m.fl. (red.) Sport and the Construction of Identities, Wien (ss. 566-574). (2008) Idrætspolitik i Gentofte Kommune gennem 100 år. I serien »Movements«. Odense: IOBCISC.(86 s.). (2009). Den moderne idræts historie. I Idræt B – idrætsteori. Århus: Systime Academic (ss. 17-72). (2009). Between Pragmatism and Moralism: Histories of Danish Sport and German Occupation 1940-1945. I Grenzüberschreitung: Sport neu denken : Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Arnd Krüger. S. Scharenberg (red.). Bd. 20. NISH: Hoya e. V – Germany (ss. 312-325).

Downloads

Publiceret

2010-07-01

Citation/Eksport

Eichberg, H., Hansen, J., & Jørgensen, P. (2010). Sundhedskulturelle bølger. Indledning til antologien. Forum for Idræt, 26(2). https://doi.org/10.7146/ffi.v26i2.31598

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt