Årg. 29 (2013): Bevægelse i rum og rammer

					Se Årg. 29 (2013): Bevægelse i rum og rammer

I denne udgave af Forum for Idræt belyses og analyseres en række problemstillinger, der angår idrættens rum og rammer. Det er aktuelle undersøgelser inden for aktivt udeliv, byens rum, planlægning og drift af idræts haller samt idrætsarkitektur, som formidles.

Artiklerne viser samlet den mangfoldighed og faglighed, der efterhånden er opbygget på dette felt. Og det afspejler den stigende politiske opmærksomhed på rammerne for borgernes bevægelsesmuligheder og de planlægningsværktøjer og investeringer, det kræver.  Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Publiceret: 2013-03-01