Den orgnaiserede idræt er i disse år i fokus som et velfærdspolitisk middel, der kan medvirke til at løse sundheds- og socialpolitiske problematikker. Det har konsekvenser og betydninger for idrættens udøvere og for relationen mellem staten, idrætten og borgerne.

Artiklerne i dette nummer af Forum for Idræt diskuterer fra forskellige teoretiske og empiriske udgangspunkter relationen mellem staten, den organiserede idræt og borgerne. Flere artikler belyser i historisk eller sociologisk perpsektiv en række specifikke velfærdspolitiske områder, hvor idrætten bliver brugt som middel blandt andet i relation til sundhed, social integration og byplanlægning. 

Temanummeret er blevet til i et redaktionelt samarbejde mellem foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund og forskere på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Bidragene er skrevet af en række danske idrætsforskere, suppleret af et norsk og et svensk bidrag.

Ugivelsen er støttet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning samt Idrættens Fællesråd.

Publiceret: 2011-03-01