Årg. 27 (2011): Idræt og velfærdspolitik

					Se Årg. 27 (2011): Idræt og velfærdspolitik

Den organiserede idræt er i disse år i fokus som et velfærdspolitisk middel, der kan medvirke til at løse sundheds- og socialpolitiske problematikker. Det har konsekvenser og betydning for idrættens udøvere og for relationen mellem staten, idrætten og borgerne.

Artiklerne i dette nummer af Forum for Idræt diskuterer relationen mellem staten, den organiserede idræt og borgerne. Flere artikler belyser i historisk eller sociologisk perpsektiv en række specifikke velfærdspolitiske områder, hvor idrætten bliver brugt som middel i relation til sundhed, social integration og byplanlægning. 

Temanummeret er blevet til i et redaktionelt samarbejde mellem foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund og forskere på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning samt Idrættens Fællesråd.

Publiceret: 2011-03-01