Hvor skal de foreningsløse børn gå hen og dyrke idræt efter skoletid?

Forfattere

  • Charlotte Østergaard Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v27i1.31615

Nøgleord:

børn, foreningsidræt, idrætsdeltagelse, inaktivitet, foreningsløs, fastholdelse, rekruttering, socialt udsatte

Resumé

Artiklen problematiserer, hvorfor der er stort politisk fokus på, at såkaldte foreningsløse børn skal blive medlem af idrætsforeningerne. Dette med afsæt i de værdier, foreningsidrætten tillægges. 


Denmark has a tradition of children participating in club organized sport. However, some children of mainly socially disadvantaged and immigrant backgrounds are not joining. Policy makers want to integrate these children into clubs and associations. The results of an empirical study done in connection with my doctoral dissertation show that club sport is not the most optimal setting for this group of children. The results presented in this article are based on two sports projects that offer sports activities at school after school hours. Interviews with schoolteachers responsible for these afterschool sports projects show that the competition and ranking logic dominating club sports do not match the needs of socially disadvantaged children. The study shows that sports projects at school are successful in capturing and retaining the children, because they are based on a different logic. Furthermore it turns out that parents of immigrant children have confidence in the school as an institution, a trust they exhibit by allowing their children to participate in the sports activities organized at school.

Forfatterbiografi

Charlotte Østergaard, Københavns Universitet

Charlotte Østergaard har siden 2005 været ansat ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Nu ansat som ph.d.-studerende og studieadjunktvikar. Hun er uddannet cand.scient. i idræt, Københavns Universitet i 2005. Hun har specialiseret sig i sociologen Pierre Bourdieus metodologi og epistemologi. I ph.d.-afhandlingen foretages en feltanalyse af idrætsfeltet, som har fokus på de velfærdspolitiske partnerskaber, der efter strukturreformen er dannet mellem kommuner og idrætsforeninger/organisationer. Derudover undersøges det, i hvilket omfang Bourdieus sociologi og metodologi er anvendelig i forhold til et nutidigt studie af idræt og velfærdspolitik. Hun har bidraget med kapitlerne »Bourdieu – smag og distinktion og idrætten som et socialt felt« og »Observation« i L.F. Thing & U. Wagner (red.) Grundbog i idrætssociolog (2011).

Downloads

Publiceret

2011-03-01

Citation/Eksport

Østergaard, C. (2011). Hvor skal de foreningsløse børn gå hen og dyrke idræt efter skoletid?. Forum for Idræt, 27(1). https://doi.org/10.7146/ffi.v27i1.31615

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt