Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis en artikel indeholder personfølsomme oplysninger, lyd- eller billeddokumentation, skal forfatteren indhente informeret samtykke hos den/de pågældende informanter eller deres pårørende. Kopi af samtykkeerklæringen sendes til MIPO sammen med artiklen.