Redaktionsgruppe

Redaktører

Lars Ole Bonde, Danmark

Hans Mathiasen, Danmark

Niels Hannibal, Aalborg Universitet