Om tidsskriftet

Fokus og område

MIPO udgiver artikler, essays, rapporter, anmeldelser og andet materiale, der belyser forskning og klinisk arbejde inden for alle psykiatriens områder i de nordiske lande.

Peer review-proces

Forfatteren skal ved indsendelse af sit manuskript angive 1) om artiklen ønskes peer reviewet eller ikke, 2) om der ønskes dobbelt-blindt review (anonymisering af både forfatter og reviewer), blindt review (anonymt review af tekst med forfatteroplysninger) eller åbent review (ingen anonymisering).

Som reviewere anvendes danske, norske og svenske forskere, der som minumum har en PhD-grad.

Desuden tilknyttes der en intern redaktør, som står for korrespondencen.

Normalt vil revieweren få 4 uger til sit arbejde, hvorefter resultatet meddeles til forfatteren. Der er fire hovedkategorier: accept, mindre revision ønskes, større revision ønskes, afvisning.

Ikke-peer reviewede indlæg behandles i en proces mellem forfatter og redaktør.

Publiceringshyppighed

MIPO udkommer mindst 2 gange om året: 1.3. og 1.9. – derudover kan særnumre forekomme, og redaktionen kan vælge at publicere artikler mellem de ordinære udgivelsestidspunkter. Sådanne artikler knyttes til det nærmest efterfølgende nummer.

Politik om Open Access

Bidragyder

  • Forskningsrådet for kommunikation og kultur (FKK)