Meddelelser

Ny artikel udgivet i DJES: Lectio som motivationsteknologi

2023-11-06

Så er der en ny artikel ude i DJES. Denne gang handler det om lektionssystemet Lectio, som Lene Josiasen i sin "in spe"-artikel har analyseret som en motivationsteknologi.

Josiasens artikel er vores første "in spe"-artikel. "In spe" er et format, vi har udviklet for at understøtte studerendes og dimittenders mulighed for at udgive analyser baseret på eksempelvis specialer. "In spe"-artiklerne ligner genremæssigt forskningsartikler, men har undergået en redaktionel behandling frem for fagfællebedømmelse.

 

Læs mere om Ny artikel udgivet i DJES: Lectio som motivationsteknologi

Nyeste nummer

Årg. 2 (2023)

Som noget nyt har vi på Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab (DJES) besluttet at publicere løbende. Vi samler de publicerede artikler i et samlet nummer, når der er udgivet nok artikler til at det giver mening.

God fornøjelse med artiklerne!

Med venlig hilsen redaktionen

Publiceret: 2023-02-01
Se alle numre

Velkommen til DJES: Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab / Danish Journal of Education Studies

DJES er Danmarks nye tidsskrift for det uddannelsesvidenskabelige fagfelt i al sin bredde og mangfoldighed. Vores vision og formål, som du finder nedenfor, røber vores vidtfavnende interesser i den videnskabelige forskning og faglige debat, der aktuelt kendetegner uddannelsesfeltet, nationalt såvel som internationalt. 

I redaktionen arbejder vi hårdt på at køre første nummer af tidsskriftet i stilling. Skulle du have lyst til at bidrage til dette nummer, opfordrer vi dig til at indsende enten en fuld artikeltekst til en af vores to sektioner eller et tentativt abstract.

Ud over det spændende redaktionelle arbejde med indsendte artikler indebærer forberedelserne også, at denne hjemmeside bliver finpudset og gennemtestet. Vi er med andre ord fortsat i proces, og skulle du støde på problemer under dit besøg på siden, vil vi meget gerne have dine kommentarer med på vejen. Skriv gerne på djes@edu.au.dk

Velkommen til.

 

Vision og formål 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum for undersøgelser og diskussioner af uddannelsesvidenskabelige problemstillinger vedrørende uddannelse og læring set i en samfundsmæssig kontekst, herunder eksempelvis organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige, styringsmæssige, samtidsdiagnostiske og videnspolitiske perspektiver på uddannelse, pædagogik, undervisning og kompetenceudvikling, samt på spændingsfeltet mellem samfund og individ. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum, som støtter udarbejdelse og spredning af videnskabelige undersøgelser og diskussioner som et ’open access’-tidsskrift. Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab sigter mod en styrkelse af Uddannelsesvidenskab som fagområde både indadtil og udadtil igennem publicering af peer-reviewed artikler og andre forskningsformidlende og debatterende indlæg. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et støttende forum, hvor redaktører, reviewere og mentorer understøtter og kvalificerer arbejdet på forskellige måder ud fra forfatternes ønsker. Driften af tidsskriftet og dets redaktionelle virke sker i samarbejde mellem ansatte ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum åbent for tekster skrevet af studerende eller forskere eller i samarbejde mellem studerende og undervisere på alle videregående uddannelsesniveauer. Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab har hjemme på Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet, men byder bidrag fra andre afdelinger, institutter og institutioner samt internationale bidrag velkommen.