Arkiver

  • Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab
    Årg. 1 Nr. 1 (2022)

    Med dette nummer markerer vi lanceringen af et nyt dansk uddannelsesvidenskabeligt tidsskrift. Med afsæt i Afdeling for Uddannelsesvidenskab på DPU, Aarhus Universitet, sætter tidsskriftet fokus på forskningsmæssige og praksisrelaterede diskussioner i det uddannelsesvidenskabelige felt i al dets diversitet og omfangsrigdom. Tidsskriftet rummer bidrag fra etablerede forskere og reflekterende praktikere, erfarne såvel som studerende. God læselyst.