Om tidsskriftet

Vision og formål 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum for undersøgelser og diskussioner af uddannelsesvidenskabelige problemstillinger vedrørende uddannelse og læring set i en samfundsmæssig kontekst, herunder eksempelvis organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige, styringsmæssige, samtidsdiagnostiske og videnspolitiske perspektiver på uddannelse, pædagogik, undervisning og kompetenceudvikling, samt på spændingsfeltet mellem samfund og individ. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum, som støtter udarbejdelse og spredning af videnskabelige undersøgelser og diskussioner som et ’open access’-tidsskrift. Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab sigter mod en styrkelse af Uddannelsesvidenskab som fagområde både indadtil og udadtil igennem publicering af peer-reviewed artikler og andre forskningsformidlende og debatterende indlæg. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et støttende forum, hvor redaktører, reviewere og mentorer understøtter og kvalificerer arbejdet på forskellige måder ud fra forfatternes ønsker. Driften af tidsskriftet og dets redaktionelle virke sker i samarbejde mellem ansatte ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet. 

Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab er et forum åbent for tekster skrevet af studerende eller forskere eller i samarbejde mellem studerende og undervisere på alle videregående uddannelsesniveauer. Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab har hjemme på Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet, men byder bidrag fra andre afdelinger, institutter og institutioner samt internationale bidrag velkommen.