Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Forfatteren accepterer hermed Danish Journal of Education Studies' "Oplysninger om copyright".
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
  • Teksten følger tidsskriftets artikelskabelon i forhold til opsætning og tekstformater.
  • Der er angivet DOI-numre på referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Ved indsendelse til "Indblik og Indspark", angiv tiltænkt format i kommentarfeltet (boganmeldelse, essay, 'In Spe', andet).

Retningslinjer for forfattere

// To sektioner, flere artikelformater // 

DJES rummer to overordnede sektioner: 1) Forskningsartikler og 2) Indblik & Indspark. Sidstnævnte åbner for en række artikelformater af mere formidlende, debatterende karakter, omarbejdede studieopgaver (såkaldte in spe-artikler) samt andre løsslupne formater. Fælles for Indblik & Indspark-artiklerne er, at de udelukkende gennemgår redaktionel behandling, mens forskningsartiklerne gennemgår double-blinded peer-review. 

FORSKNINGSARTIKLER er fagfællebedømt og har et omfang mellem 6.000 og 8.000 ord. Ønsker du at lave en indsendelse til denne sektion, opfordrer vi dig til at læse nedenstående skrivevejledning for forskningsartikler. Sørg endvidere for at benytte vores Word-skabelon ved indsendelse.

INDBLIK & INDSPARK-sektionen i DJES åbner for en række forskellige artikelformater af formidlende og/eller debaterende karakter. Essays, praksisrefleksioner, boganmeldelser, debatterende indlæg, m.v. Fælles for bidrag til denne sektion er, at bidraget er forståeligt for folk uden forudgående kendskab til det pågældende forsknings- eller praksisfelt. Dette indebærer et krav om en tilstrækkelig kontekstbeskrivelse og rammesætning af bidraget. Herudover bør bidraget forsøge at være klar i sin brug af begreber, uden dog at indeholde unødigt mange referencer. Bidragene til Indblik & Indspark indeholder ikke udførlige metodeafsnit. Artikler i denne sektion har et omfang på maksimalt 3.000 ord, dog med undtagelse af 'In Spe'-artikler.

Sektionen rummer endvidere 'In Spe'-artikler, der er omarbejdede studieopgaver. Disse artikler har et omfang på maksimalt 6.000 ord. In spe-artikler skal leve op til de samme formmæssige krav som de fagfællebedømte forskningsartikler, men undersøgelserne kan bero på et mindre omfattende empirisk grundlag og et mindre udtømmende indblik i forskningsfeltet.

Bidragene i Indblik & Indspark-sektionen fagfællebedømmes ikke, men vil blive drøftet af redaktionen, både i forhold til indhold og form, og forfattere kan blive vejledt til at foretage ændringer i teksten.

INDSENDELSE AF ABSTRACT VED CALLS. Ønsker du at indsende et abstract med henblik på senere indsendelse af fuldt manuskript? Det kan fx være ifm. et af vores calls. Benyt da den af de to nedenstående indsendelseskanaler, som du påtænker at ville udgive en færdig artikel under. Indsender du under 'Indblik og Indspark', skriv da gerne en kommentar om, hvilken form for tekst du påtænker (in spe, essay, anmeldelse etc). Dit valg af kanal er ikke bindende og kan ændres senere i dialogen med redaktionen. 

Abstracts til interessetilkendegivelse skal gerne have et omfang på omtrent 300 ord. Derudover ønsker vi, at der vedhæftes en kort forfatterbiografi.

DOBBELT BLIND PEER REVIEW

Bidrag til sektionen "Forskningsartikler" undergår en dobbelt blinded peer review proces. Bidrag til sektionen "Indblik og Indspark" undergår ikke peer review, men behandles af redaktionen.

Dobbelt Blind Peer Review medfører, at forfatteren skal indsende to versioner af sit manuskript. Én originalversion med den fulde tekst, og en anonymiseret version, hvor al information, der identificerer forfatteren er fjernet. Den anonymiserede version skal dermed umiddelbart kunne sendes til anonym fagfællebedømmelse. Anonymiseringen indebærer fjernelse af forfatternavn, arbejdssted, m.v. I teksten kan information, der identificerer forfatteren - såsom referencer og fodnoter – erstattes med fx: [“forfatter” + “årstal”]. Der må ikke fremgå tekster af forfatteren i litteraturlisten i den anonymiserede udgave. Til slut skal alle markører, der identificerer forfatteren, fjernes fra den elektroniske fil. Det gøres ved at undersøge dokumentet for egenskaber og personlige oplysninger samt fjerne markørerne. I denne guide fra Microsoft kan du se nøjagtig, hvordan du gør: Guide til anonymisering [se fx her https://journals.ucn.dk/index.php/cepra/blind ]

FAQ

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål ang. opsætning og indsendelse af manuskripter i ovenstående dokumenter, tøv da ikke med at kontakte redaktionen: djes@edu.au.dk

Skrivevejledning - Indblik & Indspark

Skrivevejledning - Forskningsartikler

Artikelskabelon

 

// Herunder finder du to kanaler til indsendelse af bidrag (fulde manuskripter eller interessetilkendegivende abstracts) //

Forskningsartikler

Forskningsartikler har et omfang på 6.000-8.000 ord og undergår double-blinded fagfællebedømmelse.

Indblik og Indspark

Artikelbidrag til Indblik og Indspark har et omfang på mellem 1.000 og 6.000 ord afhængigt af formatet (Se ovenstående). Bidrag til denne sektion undergår en redaktionel proces, men ikke fagfællebedømmelse. 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.