Nyeste nummer

Årg. 44 Nr. 1 (2023): Tema: Veje i socialitet
					Se Årg. 44 Nr. 1 (2023): Tema: Veje i socialitet

I filosofi, psykologi, sociologi og særlig socialpsykologi er der lang tradition for at udforske forholdet mellem det sociale og det personlige. Dette temanummer bidrager til feltet med nye empiriske studier af det tvetydige begreb socialitet, der både omfatter det enkelte menneskes deltagelse, tilblivelse og måder at blive social på, og deltagelsesmuligheder, tilblivelser og virkninger af socialiteten i fællesskaber.

Publiceret: 2023-10-02

Introduktion

Artikler

Se alle numre

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 bestræbes på at udkomme i juni og nr. 2 i december med 200-350 sider per nummer.