Nyeste nummer

Årg. 43 Nr. 1 (2022): Eksistenstænkning
					Se Årg. 43 Nr. 1 (2022): Eksistenstænkning

Som psykologer beskæftiger vi os med menneskers levede liv.
Med hvordan mennesker finder sig til rette i tilværelsen. Vi
forsker i det, vi vurderer det, og vi hjælper vores medmennesker
med deres livsudfoldelse og med at finde en bæredygtig orientering
i deres liv. Vi hjælper dem med deres eksistens!
Det gør vi, hvad enten vi fokuserer på neuropsykologiske
eksekutivfunktioner, på kognitiv omstrukturering og narrativ
reframing, på behandling af udviklingstraumer, laver pædagogisk
psykologiske vurderinger eller hjælper patienter med
somatiske lidelser. Et eksistensperspektiv er således relevant i
psykologers arbejde, alene fordi vi arbejder med mennesker og
deres liv. En psykisk lidelse er fx ikke kun en tilsyneladende
afgrænset diagnose. Det er først og fremmest en livstilstand,
den eksisterende er nødt til at forholde sig til. Alene af den
grund, at de har fået livet som opgave.

Publiceret: 2022-10-18
Se alle numre

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 bestræbes på at udkomme i juni og nr. 2 i december med 200-350 sider per nummer.