Forskningsetik i praksis, når sorgramte børn inkluderes i kvalitativ forskning

Forfattere

  • Line Thoft Carlsen
  • Martin Lytje

Nøgleord:

sorgforskning, forskningsetik, sorgramte børn, kvalitativ forskning

Resumé

Forskningsetiske refleksioner er en obligatorisk del af videnskabelig forskning. Nationale og internationale forskningskodeks tilbyder regelsæt samt principielle retningslinjer såsom ikke at gøre skade og at indhente informeret samtykke, men hvordan omsættes det til praksis? Der argumenteres for, at etiske refleksioner har en saerlig karakter, når sorgramte børns viden og erfaringer inddrages i kvalitativ forskning. Artiklen præsenterer tre opmærksomhedspunkter, der kan supplere de forskningsetiske kodekser og vejlede forskere, som påbegynder undersøgelser med sorgramte børn. Artiklen diskuterer vigtigheden af at inkludere børneperspektiver på trods af de forskningsetiske
udfordringer, der kan opstå. Tre cases fra forfatternes egen forskning, som omhandler børn berørt af livstruende sygdom og dødsfald, eksemplificerer, hvilke forskningsetiske
udfordringer man kan møde i praksis, og hvordan disse kan imødekommes.

Downloads

Publiceret

2019-01-23

Citation/Eksport

Carlsen, L. T., & Lytje, M. (2019). Forskningsetik i praksis, når sorgramte børn inkluderes i kvalitativ forskning. Psyke &Amp; Logos, 39(1), 144–161. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112169