Om tidsskriftet

Fokus og område

Psyke & Logos er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

Peer review-proces

Alle artikler, der publiceres i Psyke & Logos, har gennemgået anonymt peer review samt faglig redaktionel bedømmelse og bearbejdning. Videnskabelige anmeldelser og trykte forelæsninger gennemgår ikke anonymt peer review. Det er til enhver tid den ansvarlige redaktion for det enkelte temanummer, der afgør, om et artikelmanus kan sendes til review.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet udkommer 2 gange årligt i henholdsvis første og andet halvår.

Sponsors

Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet

Tidsskriftshistorik

Psyke & Logos blev etableret i 1980 i et samarbejde mellem forskere fra de Psykologiske Institutter på Københavns og Aarhus Universitet samt specialister fra den praktiske psykologi. Dette samarbejde er sidenhen blevet udvidet til at omfatte forskere fra Aalborg Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.